Bart Voortman

Bart Voortman

Waarnemend voorzitter

Bart heeft zich als kandidaat gesteld als gemeenteraadslid omdat hij over een heleboel zaken een mening heeft en het zat was om die vanaf de zijlijn te verkondigen. Als je vindt dat je mening waard is gehoord te worden, moet je er iets mee doen en in zijn geval is dat als volksvertegenwoordiger. Op die functie stel je mee het beleid vast en controleer je of dat naar jouw mening correct wordt uitgevoerd.

De reden voor Groen Links is simpel; het is eigenlijk de enige partij die breed inzet op een nieuw soort bestuur. Een bestuur waar burgers actief bij worden betrokken en beslissingen niet uitsluitend worden genomen op basis van economisch rendement maar waar eerlijk delen en duurzaamheid de ijkpunten zijn.

De punten die ik belangrijk vind, zijn sociale wetgeving, openbaar vervoer, rechtsbescherming, vluchtelingen en burgerparticipatie.