René Karens
René Karens

Algemene beschouwingen door de bril van René Karens

Als kersverse lijsttrekker was René Karens uiteraard op de publieke tribune te vinden tijdens de behandeling van de Zomernota 2018. In onderstaande beschouwing blikt René terug op deze avond.

Dinsdag 27 juni werd de Zomernota besproken in de gemeenteraad. De belangrijkste dag van het jaar dus? Dé dag dat de politiek in Schiedam leeft? Dé dag dat de gemeenteraad het college kritisch bevraagt, controleert en met eigen voorstellen kan komen…? Niet helemaal. Of, het is maar hoe je ernaar kijkt.

“De politiek leeft!”

Met een vergadering van 17.00 uur tot middernacht, scherpe bijdragen van sommige fracties, een groot oppositieblok bestaande uit GroenLinks, Progressief Schiedam en Fractie Janssen (een unicum!) en met fracties die op een aantal onderwerpen verdeeld stemden, zou je kunnen denken dat het een heftig avondje politiek was. Wethouders ontraadden moties van ‘hun’ fracties, het debat verhitte zozeer dat een van de raadsleden “nu kletst u uit uw nek” meende te moeten roepen tegen een collega en raadsleden namen elkaar in het debat de maat. Vervelen deden we ons zeker niet op de publieke tribune. 

“Business as usual - actie voor de buhne”

Eenentwintig moties werden aangekondigd, waarvan er na debat en verduidelijking door het college negen in stemming werden gebracht. Eigenlijk leidde alleen de mede door GroenLinks ingediende motie over de vrij technische en op onnavolgbare wijze toegelichte bezuiniging op het budget van de lokale omroep echt tot wijziging van het beleid. De motie van onder meer GroenLinks om als Schiedam de ambitie uit te spreken in 2040 aardgasvrij te zijn, had ook tot beleidswijziging kunnen leiden, maar werd - nipt - verworpen. Uiteindelijk werd de Zomernota, zonder noemenswaardige wijzigingen, unaniem vastgesteld. ‘Business as usual’ dus.

“De verkiezingen komen eraan!”

Naast bovenstaande was één belangrijk ding evident: de verkiezingen komen eraan! Dat was te merken. Zo diende de VVD een aantal moties in over veiligheid waarvan zelfs het college moest toegeven dat ze ofwel overbodig waren, ofwel onderwerpen betroffen waar de gemeente niet over gaat. De PvdA kwam met een motie over het stimuleren van inductiekoken waarvan Jeroen Ooijevaar (fractievoorzitter GroenLinks), terecht, opmerkte dat het voor de duurzaamheidsambities van Schiedam slechts een ‘druppel op de inductieplaat’ was. Laten we hopen dat de PvdA in en na de verkiezingen ambitieuzere acties voor duurzaamheid wil nemen. Het CDA meent dat “de meeste oppositie door de collegepartijen wordt gevoerd” en neemt hiermee alvast een voorschot op een CDA-campagne waarin het ineens allemaal ‘anders’ moet. Gemeentebelangen Schiedam diende een motie in tegen de schotels aan huizen omdat dit de Nederlandse taalontwikkeling zou schaden (met een motie waarin een indrukwekkend en 'ironisch aan taalvautjes' stond) om het PVV geluid alvast te laten horen. En het college? Dat probeerde bij monde van burgemeester Lamers vooral duidelijk te maken dat raad en college het eigenlijk op de meeste onderwerpen helemaal niet zo oneens zijn. 

De behandeling van de Zomernota bood iedere partij de mogelijkheid om alvast een voorschot te nemen op de verkiezingen. Die mogelijkheid werd gretig benut. Het uiteindelijke effect op het beleid voor de komende maanden was nihil, maar daar ging het de partijen blijkbaar niet om. Jammer? Ja! Maar reden te meer om als GroenLinks door te gaan op de ingezette weg: het college uitdagen om meer ambitie te tonen. Wij zullen voorstellen blijven doen voor een eerlijker, duurzamer en opener Schiedam. En ja, de verkiezingen komen eraan. Laten we zorgen dat GroenLinks groeit, zodat ons geluid bij de behandeling van de volgende Zomernota nog luider klinkt.

René Karens

Lijststrekker GroenLinks Schiedam