Nieuws gefilterd op niets

Herplant tunneldak A4: Schiedam wordt groener!

Tijdens de raadscommissie van 4 december werden veel grote onderwerpen besproken. Een beetje ‘verstopt’ stond ook de 4e Technische Aanpassing van de begroting op de agenda. Naast een aantal kleinere en grotere technische financiële punten werd hierin gemeld dat Schiedam het beheer over het tunneldak van de A4 overneemt van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat betaalt de gemeente daarnaast ook ruim 1,4 miljoen euro. Dat geld kan gebruikt worden voor het verder vergroenen van het tunneldak.

Lees verder

Racisme doet zijn intrede in de Schiedamse Raad

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag diende de fractie van Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS) een motie in die het college oproept om voortaan geen urgentie meer te verlenen aan statushouders die in Schiedam worden gehuisvest. Volgens LOS zou het 'niet eerlijk' zijn dat statushouders voorrang krijgen op, zoals zij het online noemen, 'onze eigen Schiedammers' die op een sociale huurwoning wachten. Vluchtelingen zouden dan maar in leegstaande bedrijfspanden opgehokt moeten worden in plaats van net als andere urgente woningzoekers behandeld te worden. Statushouders zijn dus voor LOS minderwaardig aan andere groepen urgente woningzoekers. Dat is onderscheid maken op basis van afkomst. En dat is gewoon racisme. Vrijwel alle partijen reageerden afkeurend tijdens de vergadering. Ik ben geschrokken van deze schaamteloze xenofobische en racistische symboolpolitiek. Dit past in een bredere trend van vreemdelingenhaat (xenofobie) en racisme. Dat die nu zijn intrede doet in de Schiedamse Raad is triest. Dit moeten we niet willen. Dit moeten we benoemen en in het debat bestrijden.

Lees verder

Nieuw bestuur voor GroenLinks Schiedam

Foto van het nieuwe bestuur van GroenLinks Schiedam

Op woensdag 26 september koos de ledenvergadering van de Schiedamse afdeling van GroenLinks een nieuw bestuur. De voordracht van de selectie-commissie die bestond uit oud-wethouder Johan Grijzen en raadslid Sandra Mantingh werd door de ledenvergadering overgenomen. Het nieuwe bestuur wordt gevormd door Yorick Haan als voorzitter, Menno Siljée als secretaris, Willo Donkers als penningmeester, Marion Bakker en Bart Voortman.

Debat over vrij reizen minima is politiek op z'n lelijkst

GroenLinks-fractievoorzitter René Karens

Dinsdag 25 september vergaderde de gemeenteraad. De agenda stond vol met inhoudelijk belangrijke onderwerpen: de ontwikkeling van de 's Gravelandsepolder, de manier waarop Schiedam veiligheidsbeleid maakt en bijstelt, de financiële voortgang van de begroting, de ontwikkelingen in de ondersteuning van werkzoekenden en de bestrijding van armoede via Stroomopwaarts. En dankzij Sandra een vraag over waardebepaling van huizen met zonnepanelen voor de OZB. Allemaal belangrijke onderwerpen die veel Schiedammers raken. Toch was vooraf al duidelijk dat bijna alle tijd en aandacht uit zou gaan naar één ander onderwerp: het vrij reizen voor minima.

Lees verder

Pagina's