Nieuws gefilterd op Fractie

Arme Schiedammers.

 

Binnenkort hebben we het in Schiedam over het armoede- en schuldenbeleid. Maar wat is dan die armoede? Volgens de definitie van het Centraal Planbureau is armoede: Mensen die gedurende langere tijd niet de middelen hebben voor de goederen en voorzieningen die in hun samenleving als minimaal noodzakelijk gelden.

 

Lees verder

Vlaggetjes uit voor de nieuwe woonvisie

Verslag ALV 31 oktober j.l. 

Nieuwsgierig opgetrokken wenkbrauwen in het Alevitisch Cultureel Centrum Rijnmond op de algemene ledenvergadering van 31 oktober. Bij binnenkomst in de vergaderruimte, waren er aan twee kanten van de tafel lijntjes gespannen en lagen de tafels bezaaid met gekleurde papiertjes. Een DIY-verjaardagspartijtje van een van de leden? Maar wie dan? En waar bleef die taart dan?

 

Lees verder

Iedereen thuis in Schiedam!

Begin 2020 zal de gemeenteraad beslissen over de nieuwe ‘woonvisie’ voor Schiedam. De fractie van GroenLinks Schiedam denkt graag samen met jou na over dit mooie en belangrijke thema.

Er zijn de komende jaren steeds meer woningen nodig, zeker in onze regio. Dat betekent dat alle gemeenten zoeken naar manieren om meer woningen te laten bouwen. En dat leidt tot best ingewikkelde vragen. Hoe wonen we in de toekomst? In flats of in huizen met een tuin? Waar is daar plek voor? Is dat betaalbaar? Hoe zit dat met duurzaamheid? En voor wie is er dan straks plek in Schiedam? 

 

 

Lees verder

GroenLinks Schiedam stelt vragen bij overgangsperiode aanbesteding zorg

Eerst: wat is een aanbesteding precies, waarom wordt deze gedaan en waarom is zo’n overgangsperiode van belang? Bij een aanbesteding maakt een opdrachtgever (in dit geval Gemeente Schiedam )bekend dat hij een opdracht wil laten uitvoeren (in dit geval de huishoudelijke hulp bij zorgbehoevende Schiedammers) en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen. De Gemeente Schiedam geeft in deze aanbesteding precies aan wat we willen dat de bedrijven gaan doen in de thuiszorg en de zorg buitenshuis. Ook geven we aan hoe ze dat moeten rapporteren en voor welke termijn ze de opdracht mogen doen. Als deze termijn afloopt, komt er soms een nieuw bedrijf die de opdracht overneemt. Als mensen (ook wel ‘cliënten’) tot en met 31 december bij de ene zorgverlener afspraken gemaakt hebben, dan moeten deze vanaf 1 januari ook gelden. Dat zullen de bedrijven die vertrekken en komen dus met elkaar moeten afstellen. Je kunt je voorstellen dat dit wat tijd kan kosten, vandaar het belang van een overgangsperiode die lang genoeg duurt om zeker te zijn dat de zorg die cliënten ontvangen iedere dag hetzelfde is. 

Lees verder

Nieuwe Energie voor Groenoord - Wat weten we nu wel (en niet)?

Afgelopen commissievergadering stond “Nieuwe Energie voor Groenoord” op de agenda. Om een goede afweging te maken over of, hoe en wanneer Groenoord van het gas af gaat is het belangrijk om genoeg informatie te hebben. Zoals beschreven in de brief, ontbreekt er nu nog op 6 onderdelen informatie, ook wel de resterende bouwstenen genoemd. Bouwstenen die mede zullen bepalen of het plan daadwerkelijk haalbaar is. De gemeente is druk bezig deze informatie te verzamelen, zodat de gemeenteraad in 2020 een knoop kan doorhakken over Nieuwe Energie voor Groenoord.

Lees verder

Pagina's