Nieuws gefilterd op Fractie

Vlaggetjes uit voor de nieuwe woonvisie

Verslag ALV 31 oktober j.l. 

Nieuwsgierig opgetrokken wenkbrauwen in het Alevitisch Cultureel Centrum Rijnmond op de algemene ledenvergadering van 31 oktober. Bij binnenkomst in de vergaderruimte, waren er aan twee kanten van de tafel lijntjes gespannen en lagen de tafels bezaaid met gekleurde papiertjes. Een DIY-verjaardagspartijtje van een van de leden? Maar wie dan? En waar bleef die taart dan?

 

Lees verder

Iedereen thuis in Schiedam!

Begin 2020 zal de gemeenteraad beslissen over de nieuwe ‘woonvisie’ voor Schiedam. De fractie van GroenLinks Schiedam denkt graag samen met jou na over dit mooie en belangrijke thema.

Er zijn de komende jaren steeds meer woningen nodig, zeker in onze regio. Dat betekent dat alle gemeenten zoeken naar manieren om meer woningen te laten bouwen. En dat leidt tot best ingewikkelde vragen. Hoe wonen we in de toekomst? In flats of in huizen met een tuin? Waar is daar plek voor? Is dat betaalbaar? Hoe zit dat met duurzaamheid? En voor wie is er dan straks plek in Schiedam? 

 

 

Lees verder

GroenLinks Schiedam stelt vragen bij overgangsperiode aanbesteding zorg

Eerst: wat is een aanbesteding precies, waarom wordt deze gedaan en waarom is zo’n overgangsperiode van belang? Bij een aanbesteding maakt een opdrachtgever (in dit geval Gemeente Schiedam )bekend dat hij een opdracht wil laten uitvoeren (in dit geval de huishoudelijke hulp bij zorgbehoevende Schiedammers) en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen. De Gemeente Schiedam geeft in deze aanbesteding precies aan wat we willen dat de bedrijven gaan doen in de thuiszorg en de zorg buitenshuis. Ook geven we aan hoe ze dat moeten rapporteren en voor welke termijn ze de opdracht mogen doen. Als deze termijn afloopt, komt er soms een nieuw bedrijf die de opdracht overneemt. Als mensen (ook wel ‘cliënten’) tot en met 31 december bij de ene zorgverlener afspraken gemaakt hebben, dan moeten deze vanaf 1 januari ook gelden. Dat zullen de bedrijven die vertrekken en komen dus met elkaar moeten afstellen. Je kunt je voorstellen dat dit wat tijd kan kosten, vandaar het belang van een overgangsperiode die lang genoeg duurt om zeker te zijn dat de zorg die cliënten ontvangen iedere dag hetzelfde is. 

Lees verder

Nieuwe Energie voor Groenoord - Wat weten we nu wel (en niet)?

Afgelopen commissievergadering stond “Nieuwe Energie voor Groenoord” op de agenda. Om een goede afweging te maken over of, hoe en wanneer Groenoord van het gas af gaat is het belangrijk om genoeg informatie te hebben. Zoals beschreven in de brief, ontbreekt er nu nog op 6 onderdelen informatie, ook wel de resterende bouwstenen genoemd. Bouwstenen die mede zullen bepalen of het plan daadwerkelijk haalbaar is. De gemeente is druk bezig deze informatie te verzamelen, zodat de gemeenteraad in 2020 een knoop kan doorhakken over Nieuwe Energie voor Groenoord.

Lees verder

Schiedam gaat JA/JA sticker voor reclamedrukwerk invoeren!

Tijdens de raadsvergadering van 1 oktober 2019 heeft GroenLinks er mede namens Progressief Schiedam en Fractie van Dijk voor gepleit om in Schiedam zo snel mogelijk de JA/JA sticker voor reclamedrukwerk in te voeren. Met deze maatregel mogen reclamefolders alleen nog maar bezorgd worden als er een JA/JA sticker op de brievenbus zit.

Lees verder

Uw zorg, mijn zorg

Vanaf 1 januari kan er voor de mensen die thuiszorg krijgen iets veranderen. Vanaf deze datum gaan de nieuwe contracten van de zorgaanbieders in. In principe merken de mensen die deze zorg krijgen hier niets van. Maar er is nu een zorgelijke situatie ontstaan. De gemeente heeft de zorg in verschillende onderdelen ingedeeld. Alle zorgorganisaties konden zich inschrijven voor de verschillende onderdelen maar het bleek dat op het onderdeel thuiszorg ouderen geen inschrijvingen kwamen. De organisaties dachten niet genoeg te kunnen voldoen aan de vraag die was uitgezet. Althans, niet tegen de vergoeding die er tegenover stond. Het effect is nu dat voor jongeren de zorg na 1 januari 2020 verzekerd is, maar voor de ouderen is er nog geen nieuwe aanbieder. De wethouder moet dus nu in gesprek met de huidige aanbieders om de zorg tijdelijk te verlengen totdat er een nieuwe aanbieder is gevonden.

Lees verder