Nieuws gefilterd op Fractie

Waarom Dominial niet ook van gas los?

Staalharderij Dominial Schiedam

Op de gemeentepagina in het Nieuwe Stadsblad werd een vergunningaanvraag gepubliceerd van Dominial om 100.000 kubieke meter extra aardgas te gaan gebruiken. De fractie van GroenLinks vindt dat verlenen van de vergunning niet past bij de duurzame ambities van het college van burgemeester en wethouders. Sandra Mantingh stelde daarom schriftelijke vragen om te achterhalen waarom dat toch dreigt te gaan gebeuren.

Lees verder

Herplant tunneldak A4: Schiedam wordt groener!

Tijdens de raadscommissie van 4 december werden veel grote onderwerpen besproken. Een beetje ‘verstopt’ stond ook de 4e Technische Aanpassing van de begroting op de agenda. Naast een aantal kleinere en grotere technische financiële punten werd hierin gemeld dat Schiedam het beheer over het tunneldak van de A4 overneemt van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat betaalt de gemeente daarnaast ook ruim 1,4 miljoen euro. Dat geld kan gebruikt worden voor het verder vergroenen van het tunneldak.

Lees verder

Debat over vrij reizen minima is politiek op z'n lelijkst

GroenLinks-fractievoorzitter René Karens

Dinsdag 25 september vergaderde de gemeenteraad. De agenda stond vol met inhoudelijk belangrijke onderwerpen: de ontwikkeling van de 's Gravelandsepolder, de manier waarop Schiedam veiligheidsbeleid maakt en bijstelt, de financiële voortgang van de begroting, de ontwikkelingen in de ondersteuning van werkzoekenden en de bestrijding van armoede via Stroomopwaarts. En dankzij Sandra een vraag over waardebepaling van huizen met zonnepanelen voor de OZB. Allemaal belangrijke onderwerpen die veel Schiedammers raken. Toch was vooraf al duidelijk dat bijna alle tijd en aandacht uit zou gaan naar één ander onderwerp: het vrij reizen voor minima.

Lees verder

Een feestelijk Oud & Nieuw voor heel Schiedam

Vuurwerkvrije zones

De jaarwisseling moet een feest zijn voor iedereen. Daarom hebben GroenLinks en Progressief Schiedam de burgemeester gevraagd vuurwerkzones in te stellen bij de komende jaarwisseling. Op ons verzoek werd dit belangrijke onderwerp dan ook besproken tijdens de commissievergadering van gisteravond. En, een hoop andere fracties zijn het met ons eens! Oud & Nieuw moet een feest zijn voor alle Schiedammers, mens en dier.

Lees verder