Nieuws gefilterd op Fractie

Schriftelijke vragen GroenLinks Schiedam n.a.v. Besluitvorming renovatie Sint Jacobs Gasthuis 2003-2006 en de informatiepositie van de Raad

Afgelopen 4 juli ontving de gemeenteraad een overzicht van de documenten over de besluitvorming van de vorige renovatie van het Sint Jacobs Gasthuis (periode 2003-2006). Hier is door de raad naar gevraagd in de vergaderingen van afgelopen januari, waar de nieuwe renovatie van het Gasthuis werd besproken. GroenLinks vindt de informatiepositie van de Gemeenteraad, zowel nu als toen, erg belangrijk. De Raad kan zijn werk als volksvertegenwoordiging alleen goed doen als hij alle informatie ontvangt die nodig is om een juist besluit te nemen. Omdat de informatie die we nu ontvangen hebben niet voldoende antwoord geeft op de vragen die zijn gesteld dienen we schriftelijke vragen in.

Lees verder

Realistisch, kritisch, brutaal en inclusief: het jaar van GroenLinks Schiedam

Radiopresentator Pieter Bos moet opgekeken hebben van onze muzieklijst voor zijn programma “De Grabbeltonshow” op zondag 22 juli j.l. 
De fractie kreeg zoals altijd bij dit programma de opdracht om muziek uit te zoeken en de opdracht was binnen het thema “Women International” te blijven. Dat lukte aardig, van Aretha Franklin tot Lady Gaga, en van John Lennon tot Joan Osborne. Een mix van bekende en minder bekende artiesten, goed geschreven songs, bijzondere composities en een enorme dot feminisme er bovenop was het resultaat. Met “Hou Je Bek En Bef Me” van MEROL als hoogtepunt (no pun intended).

Erop terugkijkend staat die muzieklijst, zonder dat we daar zelf nou zo mee bezig waren, symbool voor hoe wij ons op dit moment als fractie laten zien: een diverse groep die inhoudelijk sterk is, brutaal kan zijn en niet bang is om een stevig statement te maken.

Lees verder

Zomernota 2020 - We blijven investeren in een groen, sociaal en open Schiedam

Dinsdag 2 juli werd in de gemeenteraad de Zomernota 2020 besproken. In de Zomernota maakt het college duidelijk wat de belangrijkste plannen zijn voor komend jaar en aan welke onderwerpen de gemeente extra geld wil besteden. Voor GroenLinks Schiedam is de Zomernota een mooie volgende stap in het uitvoeren van het coalitieakkoord dat we vorig jaar sloten. We zijn dan ook blij dat het college doorgaat met de duurzame, sociale en stedelijke ontwikkeling van Schiedam. In een tijd waarin veel gemeenten fors moeten bezuinigen op zaken zoals (jeugd)zorg en sociaal beleid, kan Schiedam het huidige sociale beleid blijven uitvoeren én daarnaast investeren in de vernieuwing en verduurzaming van de stad. Daar mogen we best trots op zijn!

Lees verder

Uit de raad: Actieplan Lucht en Geluid – voor een gezonde en leefbare stad

Sinds jaar en dag zet GroenLinks Schiedam zich in voor een schone, gezonde en leefbare stad. We zijn dan ook erg blij dat het nieuwe Actieplan Lucht & Geluid ingaat, hierin krijgt de duurzame ambitie van het college verder vorm. De gemeenteraad heeft ook ingestemd met onttrekking van middelen uit diverse reserves om zo bepaalde maatregelen te bekostigen. Dit zorgt ervoor dat wethouder Jeroen Ooijevaar er ook echt mee aan de slag kan.

Lees verder