Nieuws gefilterd op Fractie

Forse Schiedamse ambities voor klimaatadaptatie

Zicht op een regenboog boven de stad door een natgeregend raam

Meer en vaker regen. Meer en vaker hitte en droogte. Bedreigde dijken door zeespiegelstijging. Er zijn ambtieuze maatregelen nodig om met het extremere weer en de dreiging om te gaan. Dinsdagavond stemde de gemeenteraad over het klimaatadaptieplan en over het rioleringsplan van wethouder Jeroen Ooijevaar.

Lees verder

"Plan Nieuwe Energie voor Groenoord buitenkans: pak hem!"

Schiedam Groenoord in vogelvlucht

GroenLinks is blij dat in het Schiedamse coalitieakkoord en collegeprogramma de ambitie om te zorgen dat de stad in 2040 energieneutraal is. Daarmee doen we in Schiedam ons deel in de landelijke en wereldwijde opgave om de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Nederland loopt nog niet voorop. De regering heeft mooie ambities, zegt het groenste kabinet ooit te zijn, maar er wordt niet veel gedaan.

Schiedam heeft de kans om in actie te komen. Op 6 maart werd in de raadscommissie gesproken over het beschikbaar stellen van geld om het plan 'Nieuwe Energie voor Groenoord' uit te werken. Met dat geld kan een haalbaarheidsstudie gedaan worden en kunnen in de wijk gesprekken gevoerd worden met bewoners. Het is de bedoeling om dan in mei én december in de raad discussie te voeren over de vragen óf, hoe, wanneer en onder welke voorwaarden de woningen in Groenoord van aardgas afgekoppeld kunnen worden.

Lees verder

René Karens: “Tijd voor actie om Schiedam inclusiever en diverser te maken”

De Schiedamse binnenstad gezien vanaf het Stadskantoor richting zuidwesten

In het coalitieakkoord dat GroenLinks met vijf andere partijen sloot, is ‘diversiteit en inclusie’ een belangrijk speerpunt. In het akkoord staat onder meer: “In Schiedam koesteren we een open en vrije samenleving. Hierin heeft iedereen dezelfde rechten. En iedereen moet ook in gelijke mate van die rechten kunnen genieten. Schiedam wordt wat ons betreft een inclusieve stad; een stad waar Schiedammers ongeacht opleidingsniveau, leeftijd, gender, levensbeschouwing, functionele beperking en etniciteit de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. Een inclusieve stad is ook een toegankelijke stad.” Mooie woorden. Maar wat doet de gemeente?

Die vraag werd vaker gesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu een brief aan de gemeenteraad gestuurd, waarin antwoord gegeven wordt. GroenLinks agendeerde de brief voor de vergadering van de raadscommissie op 5 maart.

Lees verder

Genoeg woningen voor iedereen?

Woningbouw in Schiedam (Groenoord)

In een column op Schiedam24 vraagt Han van der Horst zich af of we nou blij zouden moeten zijn dat Schiedam er komende jaren als gevolg van afspraken met andere gemeenten over de regionale woningvoorraad ‘slechts’ 31 sociale woningen bij hoeft te bouwen. De woningnood aan de onderkant van de markt is toch veel groter dan dat? GroenLinks-woordvoerder wonen Guido Antunes reageert.

Lees verder

Steun voor renovatie Sint Jacobsgasthuis

Het Stedelijk Museum Schiedam, gezien vanaf de westzijde van de Lange Haven.

Op dinsdag 29 januari werd in de gemeenteraad gesproken over renovatie van het Sint Jacobsgasthuis. Het pand van het Stedelijk Museum Schiedam. Fractievoorzitter René Karens sprak namens GroenLinks en Progressief Schiedam steun uit voor de renovatie van het Rijksmonument. Lees hieronder zijn bijdrage.

Lees verder

Meewerken aan een groen, sociaal en open Schiedam

De fractie is voor de organisatorische en secretariële ondersteuning van het fractiewerk op zoek naar een medewerker. De fractie van GroenLinks Schiedam bestaat sinds de verkiezingen van maart 2018 uit 3 raadsleden en 1 commissielid. De fractie vergadert elke week op maandagavond. Inhoudelijke voorbereiding van agendapunten ligt bij de fractieleden. De fractievoorzitter leidt de vergaderingen. De functie is ook voor onze fractie nieuw, we zullen daarom samen met de medewerker het takenpakket bepalen.

Ken jij of ben jij een geschikte kandidaat? Lees dan snel verder!

Lees verder