Nieuws gefilterd op Fractie

Steun voor renovatie Sint Jacobsgasthuis

Het Stedelijk Museum Schiedam, gezien vanaf de westzijde van de Lange Haven.

Op dinsdag 29 januari werd in de gemeenteraad gesproken over renovatie van het Sint Jacobsgasthuis. Het pand van het Stedelijk Museum Schiedam. Fractievoorzitter René Karens sprak namens GroenLinks en Progressief Schiedam steun uit voor de renovatie van het Rijksmonument. Lees hieronder zijn bijdrage.

Lees verder

Meewerken aan een groen, sociaal en open Schiedam

De fractie is voor de organisatorische en secretariële ondersteuning van het fractiewerk op zoek naar een medewerker. De fractie van GroenLinks Schiedam bestaat sinds de verkiezingen van maart 2018 uit 3 raadsleden en 1 commissielid. De fractie vergadert elke week op maandagavond. Inhoudelijke voorbereiding van agendapunten ligt bij de fractieleden. De fractievoorzitter leidt de vergaderingen. De functie is ook voor onze fractie nieuw, we zullen daarom samen met de medewerker het takenpakket bepalen.

Ken jij of ben jij een geschikte kandidaat? Lees dan snel verder!

Lees verder

GroenLinks enthousiast over het Klimaatadaptatieplan

Het klimaat verandert. Dit leidt in de toekomst tot wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen. Het is belangrijk dat de stad hier zo goed mogelijk op voorbereid is. Zo blijft Schiedam een veilige en aangename stad. Om hiervoor te zorgen komt er een Klimaatadaptatieplan. Een plan waarin op hoofdlijnen plannen worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat Schiedam in 2050 bestand is tegen extreme weersomstandigheden. Een plan dat ons voorbereid op de toekomstige veranderingen van het klimaat.

Lees verder

Vliegveld: geen uitbreiding, wel overlast aanpakken

Rotterdam The Hague Airport

In de raadscommissie werd gesproken over de stand van zaken rond het vliegveld. Uit de vele brieven, notities en aanbevelingen blijkt dat er de komende tijd weinig verandert in de situatie van het vliegveld. Uitbreiding is nu in elk geval niet aan de orde, dat is positief. Maar echte maatregelen tegen overlast voor bewoners ook nog niet. John Witjes sprak namens de bewonersvertegenwoordigers de raad ook toe. Hij riep Schiedam op om niet stil te blijven zitten. Het vliegveld wordt dan wel niet uitgebreid, toch veroorzaakt het steeds vaker en meer overlast voor bewoners.

Lees verder

Column: Thuis in Schiedam

Guido Antunes

Goed nieuws! Schiedam bloeit en groeit. Veel meer mensen willen in Schiedam kunnen wonen. En we proberen daar ook heel snel de ruimte voor te maken. Maar wel door rekening te houden met het groen in en om de stad en de portemonnee van de huidige Schiedammer. Dat is een goede reden voor GroenLinks om mee te doen in een college. Wij zorgen voor een betere verdeling van de woningvoorraad.

Lees verder

Waarom Dominial niet ook van gas los?

Staalharderij Dominial Schiedam

Op de gemeentepagina in het Nieuwe Stadsblad werd een vergunningaanvraag gepubliceerd van Dominial om 100.000 kubieke meter extra aardgas te gaan gebruiken. De fractie van GroenLinks vindt dat verlenen van de vergunning niet past bij de duurzame ambities van het college van burgemeester en wethouders. Sandra Mantingh stelde daarom schriftelijke vragen om te achterhalen waarom dat toch dreigt te gaan gebeuren.

Lees verder