raadsleden René Karens en Guido Antunes overhandigen een complimententaart aan een vertegenwoordiging van de Cliëntenraad Stroomopwaarts Schiedam.
raadsleden René Karens en Guido Antunes overhandigen een complimententaart aan een vertegenwoordiging van de Cliëntenraad Stroomopwaarts Schiedam.

GroenLinks complimenteert Cliëntenraad Stroomopwaarts

GroenLinks Schiedam heeft vrijdag 24 augustus de Cliëntenraad van Stroomopwaarts in het zonnetje gezet. De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van Stroomopwaarts, geeft gevraagd en ongevraagd advies over beleid en maatregelen én houdt de uitvoering daarvan in de gaten. Fractievoorzitter René Karens: "cliënten van Stroomopwaarts zouden dat natuurlijk liever niet zijn, maar soms zit het tegen. Dan is het belangrijk dat we goed zorgen voor mensen die afhankelijk zijn van goede en menswaardige ondersteuning. Dat is voor de fractie in de gemeenteraad een belangrijk onderwerp. Het is goed dat er een Cliëntenraad is die nauw kan toezien op hoe beleid dat in het stadskantoor wordt bedacht in de praktijk uitpakt en wordt uitgevoerd. Daar kunnen college, raad en directie van Stroomopwaarts heel veel aan hebben!".

GroenLinks reikt met regelmaat een complimententaart uit aan (vrijwillige) organisaties of initiatieven die de stad mooier, socialer en/of groener maken. Op deze manier drukken we onze waardering uit voor al die Schiedammers die zich, vaak belangeloos, inzetten voor hun medemens en omgeving. Daarnaast hoort de fractie van GroenLinks natuurlijk graag van mensen uit de praktijk waar of hoe de gemeente kan bijdragen aan problemen die mensen ervaren.

De Cliëntenraad heeft de fractie ook een aantal aandachtspunten meegegeven. Zoals de veranderde 'witgoedregeling', de positie van voormalig Wajongers, verminderende kwijtscheldingen van (regionale of gemeentelijke) belastingen en de ervaringen met de Wijkondersteuningsteams, de WOT's. De fractie zal deze input gebruiken bij de behandeling van onderwerpen in de raad én tijdens de behandeling van de gemeentebegroting. Karens: "Schiedam heeft een gedegen armoedebeleid met op onderdelen voorzieningen om echt trots op te zijn. Tegelijkertijd laat de praktijk zien dat er ook in Schiedam mensen tussen wal en schip vallen. Of dat de uitvoering van goed bedoelde regelingen niet altijd even goed uitpakt. GroenLinks wil dat iedereen in Schiedam een menswaardig bestaan kan hebben. Wij zullen de verantwoordelijk wethouder op sommige onderwerpen om verduidelijking of extra aandacht voor problemen die de Cliëntenraad signaleert vragen".