Keten met Emile – kennismaking met nieuwe directeur WoonPlus

Een kennismaking voor raadsleden met Emile Klep, de nieuwe directeur van woningcorporatie WoonPlus. In een bouwkeet in de nieuwe Wetenschappersbuurt. Samen met raadsleden van de meeste Schiedamse partijen was fractievoorzitter René Karens van de partij. Om kennis te maken natuurlijk. Maar ook om samen met WoonPlus en collega’s van andere partijen na te denken over wat dé belangrijkste thema’s zijn voor Schiedam zijn op het gebied van wonen. 

WoonPlus is de corporatie die veel sociale huurwoningen in Schiedam verhuurt, onderhoudt en laat bouwen. En dat is belangrijk, want een betaalbare woning is nog lang niet voor iedereen bereikbaar. En de behoefte aan woningen neemt in onze regio alleen maar toe. Net als de noodzaak om die te verduurzamen. En wat te denken van de toenemende groep mensen die een woning zoekt waar ook zorg wordt geboden? Voor senioren, maar ook voor mensen die begeleid wonen. Dat zijn Schiedammers die, zeker met de huidige gekte op de woningmarkt, afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van betaalbare en goede woningen. Bouwen, bouwen, bouwen dus! 

Het was daarom ook het idee van Emile om deze avond te organiseren in een bouwkeet. De nieuwe Wetenschappersbuurt, ‘wijk 15 in de volksmond’, is een mooi voorbeeld van hoe WoonPlus en de gemeente samenwerken om een vrijwel nieuwe wijk te realiseren. Met veel meer ruimte voor groen, een veilig en prettig leefklimaat en mooie, praktische en kwalitatieve huizen die in veel gevallen ook duurzaam zijn. De komende jaren zijn veel meer van dit soort projecten nodig om Schiedam mooier te maken. Zeker omdat in deze buurt er weliswaar heel mooie huizen zijn teruggekomen voor de oude complexen, maar er daarmee wel veel minder sociale huurwoningen zijn teruggebouwd dan er vroeger stonden. GroenLinks heeft met de coalitiepartijen afgesproken dat we het aantal woningen in de sociale voorraad in Schiedam in elk geval in stand willen houden. Dat betekent dus dat waar die ergens verdwijnen, ze ergens anders bijgebouwd moeten worden. 

Samen met de collega’s werd nagedacht over de grote thema’s die daarbij spelen. Voorbeelden zijn het zorgen voor genoeg aanbod van zowel goedkope als duurdere woningen. Maar ook de uitdaging om veel woningen in een al stedelijk gebied te bouwen terwijl we ook meer groen willen. Maar hoe doen we dat dan met parkeren, zeker als alle bewoners één of misschien zelfs twee auto’s kwijt willen? En hoe ga je zorgen dat het ‘gat’ tussen wat een sociale woning kost om te bouwen en oplevert aan huur wordt gedicht? Daarvoor is gelukkig in de Miljoenennota die deze week werd gepresenteerd geld voor gereserveerd. Om gemeenten te helpen dat gat te dichten. Daar moeten we als Schiedam dus gretig gebruik van maken!

De komende maanden wordt er gewerkt aan een nieuwe ‘woonvisie’ voor Schiedam. Daarin zullen veel van de vragen die tijdens de avond aan bod kwamen moeten worden beantwoord. En zullen er soms scherpe keuzes gemaakt worden. Niet alles kan, zeker niet allemaal tegelijk. Wij zullen ons daarom blijven inzetten voor een sociaal, groen en open Schiedam waar plek is voor iedereen, ongeacht de grootte van je portemonnee.

Natuurlijk lossen al deze problemen zich niet op met een avond samen nadenken. Maar het helpt wel om samen ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren. Zonder dat het een politiek debat wordt, dat voeren we immers al vaak genoeg. Het was dan ook een geslaagde avond. Zo geslaagd dat het idee geopperd werd om dit elk jaar te doen. En als het even kan dan weer in een andere bouwkeet; gebouwd wordt er, als het goed is, de komende jaren nog genoeg in Schiedam. Elk jaar “Keten met Emile” dus, wij zijn erbij!