Nieuwjaarsspeech René Karens

Wonen, armoede, bomen, slechte lucht en vuurwerk: een aantal onderwerpen die in 2019 voorbijkwamen en ook in 2020 onze speciale aandacht zullen hebben. Fractievoorzitter René Karens hield de onderstaande speech gisteren bij de drukbezochte nieuwjaarsborrel van GroenLinks Schiedam. Een prachtig 2020 gewenst!

“René, wil je namens de fractie even terugblikken op 2019 en vooruitblikken op 2020?”. Dat klinkt als een makkelijke vraag, maar aangevuld met “het mag 5 minuten duren” en “dan word je live uitgezonden op Facebook”  wordt ie ineens een stuk ingewikkelder. Want man man man, wat zijn er veel grote en kleine onderwerpen langsgekomen afgelopen jaar. En wat staan er veel dingen op de planning voor 2020. Maar goed, ga dus geen uitputtend overzicht geven. Ik neem aan dat jullie dat allemaal ook wel trouw volgen... Laat ik het deze 5 minuten eens hebben over wat nieuwsberichten over Schiedam die we de afgelopen periode voorbij zagen komen. 

 

Vaak voerden we een of ander lijstje aan. Niet altijd de lijstjes die we willen aanvoeren trouwens: Schiedam is populair, dat is goed nieuws. Het imago van Schiedam wordt, terecht, steeds beter. We hebben ook heel veel te bieden, het is mooi dat meer mensen dat gaan zien. Dat leidt er echter wel toe dat de huizenprijzen hier inmiddels het hardst stijgen van de hele regio. Dat is minder goed nieuws, zeker voor de woningzoekenden voor wie kopen al bijna een illusie was. Het is daarom goed dat er komend jaar in de Raad een nieuwe Woonvisie wordt vastgesteld én dat Schiedam hard bezig is om meer te laten bouwen. 

 

Een ander nieuwsbericht ging over de slechte lucht in Schiedam. Echt nieuws was dat niet; in het Actieplan Lucht en Geluid van Jeroen uit 2019 staat dit ook al. En worden maatregelen getroffen om hier de komende jaren iets aan te doen. En die zijn hard nodig. Maandag tekent Jeroen daarom namens Schiedam het schoneluchtakkoord waarmee het rijk, provincie en gemeenten de luchtvervuiling in 10 jaar willen halveren. 

 

Hieraan gerelateerd kregen we pas het bericht dat in Schiedam relatief weinig bomen staan, 0.6 per inwoner. Ook dat was voor GroenLinksers misschien niet heel nieuwswaardig, niet voor niets zetten we ons al lang in voor meer groen en bomen in de stad. Positief aan dit bericht is echter dat we, gelukkig, niet meer de enige partij zijn die zich inzet voor bomen. En komend jaar komt er in elk geval een nieuwe groenvisie en een inrichtingsplan voor het tunneldak op de A4, zodat ook daar eindelijk de beloofde bomen gaan komen. 

 

Deze periode gaat het in de Raad veel over armoede en schulden. En ook op dat gebied staat Schiedam er minder fraai op dan we zouden willen. Te veel mensen, en zeker veel te veel kinderen, leven in Schiedam in armoede of met problematische schulden. De komende weken en maanden zal de aanpak die het College voorstelt worden besproken in de Raad. Die aanpak zet vooral in op preventie, en dat is goed. Maar het is aan ons om te zorgen dat ook de ondersteuning van mensen voor wie preventie te laat komt behouden blijft. 

 

Zomaar wat onderwerpen waarmee Schiedam zich, soms positief maar vaak negatief, onderscheidt. En allemaal onderwerpen die duidelijk maken dat Schiedam nog wel wat meer GroenLinks zou kunnen gebruiken. Om Schiedam met zoveel mogelijk mensen mooier en beter te maken. Daar zullen wij ons in de Raad ook komend jaar weer voor inzetten. En in deze periode zien we waar dat toe kan leiden: jarenlang was GroenLinks in veel gemeenteraden ‘gekke henkie’ omdat we pleitten voor een verbod op vuurwerk. Maar nu, na een jaarwisseling die eigenlijk niet heel veel anders was dan die van de afgelopen jaren, lijkt ineens het tij gekeerd. Een ruime meerderheid van de bevolking steunt een vuurwerkverbod en de politieke partijen volgen dit voorbeeld. Maar pas op, je ziet nu alweer hoe politiek kan werken: in plaats van een echte oplossing in de vorm van een algeheel verbod wordt in Den Haag nu gesproken over een ‘beperkt verbod’, op knalvuurwerk en pijlen. Los van het feit dat hiermee slechts 15% van het vuurwerk, en daarmee 15% van de vervuiling en overlast voor dier en mens wordt verholpen, is het natuurlijk ook niet te handhaven. Daarom zullen wij, ook hier in de gemeenteraad, pleiten voor een volledig afsteekverbod bij de komende jaarwisseling.  

 

Maar GroenLinks Schiedam is meer dan de fractie. En om GroenLinks in Schiedam vooruit te helpen hebben we ook jullie hulp komend jaar nodig. Nee, er zijn nog geen verkiezingen. Maar als die er komend jaar zouden zijn, zouden we wat mij betreft nog niet goed genoeg voorbereid zijn. Dat kost tijd. Tijd om mensen te enthousiasmeren om mee te denken, mee te doen en mee te helpen. Met de fractie, met het bestuur en met de campagne. Laten we bijvoorbeeld zorgen dat we volgend jaar op onze nieuwjaarsreceptie met nóg veel meer actieve mensen staan dan nu. Laten we zorgen dat we komend jaar nog vaker zichtbaar zijn in de stad. Zodat iedereen in Schiedam weet dat je voor een groen, sociaal en open Schiedam toch echt bij GroenLinks moet zijn. 

 

Met welk doel? Niet perse dat GroenLinks Schiedam zo groot mogelijk wordt. Maar dat we daardoor over een paar jaar vaker in het nieuws zijn als de positieve uitzondering. Het mooie voorbeeld voor andere steden. En daaraan kan iedereen morgen al beginnen bijdragen. En dat lijkt me een uitstekend voornemen om dit jaar mee te starten en dit praatje mee af te sluiten. Op een mooi 2020.