Nieuws over Katinka de Rover

Bedankt Jeroen, Katinka, Krispijn en Serap

Deze week treden Jeroen, Katinka, Krispijn en Serap terug uit de functies die ze de afgelopen jaren binnen en voor GroenLinks Schiedam hebben vervuld. Krispijn als voorzitter, Serap als commissielid en Jeroen en Katinka als fractie in de gemeenteraad waarin ze dit voor elkaar hebben weten te boksen. Chapeau!

De partij wil jullie bedanken voor de ziel en zaligheid waarmee jullie je hebben ingezet voor een duurzaam, sociaal en open Schiedam. 

Alle informatie Eneco moet op tafel

In veel gemeenten die aandeelhouder van Eneco zijn, geeft het college de gemeenteraad de kans om zich uit te spreken over de verkoop van de aandelen Eneco. Het Schiedamse college koos er eerder voor om de raad alleen maar te vragen “wensen en bedenkingen” te uiten. De discussie in de commissievergadering leidde niet tot een duidelijke conclusie. De helft van de raad zegt vóór verkoop te zijn, de helft tegen. Daarom heeft de raadsvoorzitter ervoor gekozen om het onderwerp toch te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering. GroenLinks-fractievoorzitter Jeroen Ooijevaar is daar blij om, maar vindt wel dat dan álle informatie op tafel moet komen.

Lees verder