Nieuws gefilterd op Partij

Praten in de Raad en luisteren op straat: GroenLinks steunt bewonersparticipatie

Zaterdagmiddag 7 juli ging een groep Groenlinksers de straat op in de Vakbondsliedenbuurt. De reden? Er loopt daar nu een buurtraadpleging waarin bewoners de kans hebben zelf te bepalen of de parkeerproblemen in hun wijk worden aangepakt met betaald parkeren. Vorige maand werd deze buurtraadpleging besproken in de Raad. GroenLinks en Progressief Schiedam hebben toen, gesteund door vrijwel alle andere partijen, een amendement op het voorstel ingediend. Het doel daarvan was het verhogen van de opkomstdrempel en het oproepen van het college om er alles aan te doen zoveel mogelijk bewoners bij deze buurtraadpleging te betrekken.

Lees verder

Bedankt Jeroen, Katinka, Krispijn en Serap

Deze week treden Jeroen, Katinka, Krispijn en Serap terug uit de functies die ze de afgelopen jaren binnen en voor GroenLinks Schiedam hebben vervuld. Krispijn als voorzitter, Serap als commissielid en Jeroen en Katinka als fractie in de gemeenteraad waarin ze dit voor elkaar hebben weten te boksen. Chapeau!

De partij wil jullie bedanken voor de ziel en zaligheid waarmee jullie je hebben ingezet voor een duurzaam, sociaal en open Schiedam. 

Bedankt - GroenLinks Schiedam groeit!

Bedankt Schiedam

De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart zijn afgelopen. Vrijdag 23 maart werd de definitieve uitslag bekend. GroenLinks Schiedam groeit! We gaan van 2 naar 3 zetels. René, Sandra en Guido zullen de komende 4 jaar de fractie vormen die zich gaat inzetten voor een Groen, Sociaal en Open Schiedam. Wij willen iedereen bedanken die zich hiervoor heeft ingezet: kiezers natuurlijk, maar ook alle vrijwilligers die maandenlang hebben geholpen met campagnevoeren. Geweldig om te zien dat we flink meer stemmen haalden dan vorige keer, dat we qua percentage nog beter scoren dan bij de landelijke verkiezingen vorig jaar en dat de afdeling in de lift zit. Steeds meer mensen worden lid en willen zich actief inzetten voor GroenLinks. Dat belooft veel goeds voor de toekomst!

Lees verder

Stadsgesprek over het zorgaanbod in Schiedam

locatie Vlietland

Franciscus Gasthuis & Vlietland en GroenLinks Schiedam organiseren op maandagavond 19 maart een stadsgesprek met als onderwerp het zorgaanbod in Schiedam. Alle Schiedammers met interesse in, of vragen over, het zorgaanbod zijn van harte welkom hieraan deel te nemen. 

Lees verder