Nieuws van Bart Voortman

Coalitieakkoord was nooit eerder zo open, sociaal én duurzaam

Het zal jullie niet ontgaan zijn maar de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Schiedam zijn voorbij. Onderhandelingen waaraan GroenLinks, samen met PS, van meet af aan een constructieve en substantiële bijdrage heeft geleverd. Dat heeft geleid tot een coalitieakkoord dat inhoudelijk nooit eerder zo open, sociaal én duurzaam is geweest. Op de algemene ledenvergadering van 25 april hebben de leden dan ook unaniem hun steun uitgesproken voor deelname aan de coalitie van VVD, AOV, D66, PS, CDA en GroenLinks.

Lees verder

Wooncarriere is niet het fundament om op te bouwen

Bart Voortman

De toekomstvisie waarop de woningbouwplannen van het huidige Schiedamse college zijn gebaseerd, heeft als uitgangspunt dat Schiedammers wooncarrière willen, kunnen en dus zullen maken. Het is voor hen dé onderbouwing voor de bouw van meer woningen in het midden en hoge koop- en huursegment en het verminderen van het aantal goedkopere en betaalbare woningen.

Lees verder

Misvattingen over de bijstand: naar een regelvrije bijstand!

Bart Voortman

Column van Bart Voortman

Hoe gaan we om met mensen in de bijstand? Over deze ‘thuiszitters’ heeft iedereen een mening. We hebben in Nederland gelukkig een sociaal vangnet voor mensen die het, eventjes of langer, tegenzit. Dit vangnet is bedoeld om te voorkomen dat mensen bij verlies van werk door bijvoorbeeld ontslag als gevolg van reorganisaties, economische crisis of ziekte geen enkele manier meer hebben om voor zichzelf te zorgen. Maar over dat sociale vangnet bestaan helaas veel misvattingen.

Lees verder