Nieuws van John Witjes

Gemeente opgetogen over pyrrusoverwinning Batavier

'Herplanting' bij de A4

Onderstaande column is van John Witjes.

Het gemeentebestuur suggereert in een persbericht van 18 januari dat de “bomenkwestie” rond de A4 is opgelost. Maar niets is minder waar: de zaak gaat weer van voren af aan beginnen! Heeft het college de eigen burgers met het oppervlakkige bericht bewust een verkeerde voorstelling van zaken willen geven?

Lees verder

Herrie om Lelystad, maar hoe is het bij ons?

Adviseur fractie

Terwijl in de afgelopen weken de gevreesde geluidsoverlast van het uit te breiden Lelystad Airport tot in Den Haag te horen was, bleef het in Schiedam stil. Behalve dan in Schiedam Noord waar nog altijd dagelijks tientallen vliegtuigen overheen denderen. GroenLinks vroeg eind oktober aan het college of er parallellen zijn tussen de procedures rond beide vliegvelden.

Lees verder

Ook bij Rotterdam Airport worden we ‘geSchiphold’

Burgers verenigd in Actiecomité Hoogoverijssel hebben de regering ter verantwoording geroepen over de geluidsberekeningen rond het in april 2019 fors uit te breiden vliegveld Lelystad. De staatssecretaris heeft zich genoodzaakt gezien toe te geven dat er “onvolkomenheden” zitten in het milieu-effectrapport. Opvallend genoeg blijft in de reacties op deze schokkende bevindingen de besluitvorming rond Rotterdam Airport buiten beeld. Onterecht, zo menen diverse locale en provinciale GroenLinksers.

Lees verder

Wishful thinking van wethouder

Adviseur fractie

De GroenLinks fractie greep de raadsvergadering op dinsdag 18 september aan om de wethouder te vragen wat zij gaat doen nu de geboortezorg definitief uit het Vlietlandziekenhuis verdwijnt. Een onderwerp dat in 2015 en 2016 veel emoties had losgemaakt. Het bestuur van het Franciscus ziekenhuis had eind 2015 besloten tot het sluiten van de verloskamers: klinische bevallingen zouden in Rotterdam plaats moeten vinden.

Lees verder

A4 Delft-Schiedam: 20% meer auto’s tussen Rotterdam en Den Haag

Opening A4 Delft - Schiedam
Op donderdag 10 maart jl. vierde minister Schultz van Haegen een feestje op het provinciehuis in Den Haag, want zij mocht de A4 tussen Delft en Schiedam officieel openen. Onze burgemeester was er bij. ‘Tegenstanders’ waren uiteraard niet uitgenodigd. Volgens zeggen was het een tenenkrommende aangelegenheid waarbij geen negatief woord over de A4 gezegd werd: “een voorbeeld voor nieuwe projecten in de toekomst”. 
Lees verder

"Bomenplant is een gevoelige zaak"

Wethouder Van Steenderen reageerde wat ongemakkelijk op de vragen van Jeroen Ooijevaar in de raadsvergadering van 17 februari over de herplant van bomen bij het A4-tracé. Hij begreep niet waarom er nu weer vragen gesteld werden; er was toch al uitvoerig over gesproken? Nou niet dus. De vragen van Jeroen waren terecht, want er zijn nog steeds teveel open einden. Het is niet niks: in 2011 werd 15% van het totale bomenbestand van Schiedam gekapt voor de aanleg van de weg en toen is beloofd dat al die bomen terug zouden komen. Met de commotie die er de afgelopen maanden is geweest in gedachten, kan de wethouder niet met droge ogen beweren dat het allemaal wel goed komt. Vandaar de zorgen bij GroenLinks over de toekomstvastheid van de herplant.

Lees verder