Nieuws van John Witjes

“Doorstromen”

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft op 9 mei in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij serieus van plan is de A4 Delft-Schiedam - die nog geen twee-en-een-half jaar open is - te verbreden: over de gehele lengte moet ‘ie minstens drie rijstroken gaan tellen. Was het oude adagium “bereikbaarheid”, dit extra asfalt wordt verdedigd met het nieuwe toverwoord “doorstroming”. Want wat heb je aan nieuw asfalt, als de auto’s in de spits stil staan?

Lees verder

Door stomheid geslagen

Adviseur fractie

In de raadsvergadering van 6 maart vroeg fractievoorzitter Jeroen Ooijevaar opheldering aan het college over de herplant van bomen bij de A4. Het college meende nog steeds dat er aan de herplantplicht voldaan is. Het college bleek niet op de hoogte van een door de gemeente zelf opgesteld rapport waarin staat dat hieraan niet is voldaan. John Witjes volgde de raadsvergadering en doet verslag.

Lees verder

Gemeente opgetogen over pyrrusoverwinning Batavier

'Herplanting' bij de A4

Onderstaande column is van John Witjes.

Het gemeentebestuur suggereert in een persbericht van 18 januari dat de “bomenkwestie” rond de A4 is opgelost. Maar niets is minder waar: de zaak gaat weer van voren af aan beginnen! Heeft het college de eigen burgers met het oppervlakkige bericht bewust een verkeerde voorstelling van zaken willen geven?

Lees verder

Herrie om Lelystad, maar hoe is het bij ons?

Adviseur fractie

Terwijl in de afgelopen weken de gevreesde geluidsoverlast van het uit te breiden Lelystad Airport tot in Den Haag te horen was, bleef het in Schiedam stil. Behalve dan in Schiedam Noord waar nog altijd dagelijks tientallen vliegtuigen overheen denderen. GroenLinks vroeg eind oktober aan het college of er parallellen zijn tussen de procedures rond beide vliegvelden.

Lees verder

Ook bij Rotterdam Airport worden we ‘geSchiphold’

Burgers verenigd in Actiecomité Hoogoverijssel hebben de regering ter verantwoording geroepen over de geluidsberekeningen rond het in april 2019 fors uit te breiden vliegveld Lelystad. De staatssecretaris heeft zich genoodzaakt gezien toe te geven dat er “onvolkomenheden” zitten in het milieu-effectrapport. Opvallend genoeg blijft in de reacties op deze schokkende bevindingen de besluitvorming rond Rotterdam Airport buiten beeld. Onterecht, zo menen diverse locale en provinciale GroenLinksers.

Lees verder

Wishful thinking van wethouder

Adviseur fractie

De GroenLinks fractie greep de raadsvergadering op dinsdag 18 september aan om de wethouder te vragen wat zij gaat doen nu de geboortezorg definitief uit het Vlietlandziekenhuis verdwijnt. Een onderwerp dat in 2015 en 2016 veel emoties had losgemaakt. Het bestuur van het Franciscus ziekenhuis had eind 2015 besloten tot het sluiten van de verloskamers: klinische bevallingen zouden in Rotterdam plaats moeten vinden.

Lees verder