Nieuws van René Karens

Iedereen thuis in Schiedam!

Begin 2020 zal de gemeenteraad beslissen over de nieuwe ‘woonvisie’ voor Schiedam. De fractie van GroenLinks Schiedam denkt graag samen met jou na over dit mooie en belangrijke thema.

Er zijn de komende jaren steeds meer woningen nodig, zeker in onze regio. Dat betekent dat alle gemeenten zoeken naar manieren om meer woningen te laten bouwen. En dat leidt tot best ingewikkelde vragen. Hoe wonen we in de toekomst? In flats of in huizen met een tuin? Waar is daar plek voor? Is dat betaalbaar? Hoe zit dat met duurzaamheid? En voor wie is er dan straks plek in Schiedam? 

 

 

Lees verder

Keten met Emile – kennismaking met nieuwe directeur WoonPlus

Een kennismaking voor raadsleden met Emile Klep, de nieuwe directeur van woningcorporatie WoonPlus. In een bouwkeet in de nieuwe Wetenschappersbuurt. Samen met raadsleden van de meeste Schiedamse partijen was fractievoorzitter René Karens van de partij. Om kennis te maken natuurlijk. Maar ook om samen met WoonPlus en collega’s van andere partijen na te denken over wat dé belangrijkste thema’s zijn voor Schiedam zijn op het gebied van wonen. 

Lees verder

Schriftelijke vragen GroenLinks Schiedam n.a.v. Besluitvorming renovatie Sint Jacobs Gasthuis 2003-2006 en de informatiepositie van de Raad

Afgelopen 4 juli ontving de gemeenteraad een overzicht van de documenten over de besluitvorming van de vorige renovatie van het Sint Jacobs Gasthuis (periode 2003-2006). Hier is door de raad naar gevraagd in de vergaderingen van afgelopen januari, waar de nieuwe renovatie van het Gasthuis werd besproken. GroenLinks vindt de informatiepositie van de Gemeenteraad, zowel nu als toen, erg belangrijk. De Raad kan zijn werk als volksvertegenwoordiging alleen goed doen als hij alle informatie ontvangt die nodig is om een juist besluit te nemen. Omdat de informatie die we nu ontvangen hebben niet voldoende antwoord geeft op de vragen die zijn gesteld dienen we schriftelijke vragen in.

Lees verder

Zomernota 2020 - We blijven investeren in een groen, sociaal en open Schiedam

Dinsdag 2 juli werd in de gemeenteraad de Zomernota 2020 besproken. In de Zomernota maakt het college duidelijk wat de belangrijkste plannen zijn voor komend jaar en aan welke onderwerpen de gemeente extra geld wil besteden. Voor GroenLinks Schiedam is de Zomernota een mooie volgende stap in het uitvoeren van het coalitieakkoord dat we vorig jaar sloten. We zijn dan ook blij dat het college doorgaat met de duurzame, sociale en stedelijke ontwikkeling van Schiedam. In een tijd waarin veel gemeenten fors moeten bezuinigen op zaken zoals (jeugd)zorg en sociaal beleid, kan Schiedam het huidige sociale beleid blijven uitvoeren én daarnaast investeren in de vernieuwing en verduurzaming van de stad. Daar mogen we best trots op zijn!

Lees verder

Democratie in crisis: waarom ‘boze bewoners en bange politici’ vertrouwen, controle en openheid nodig hebben

Gele hesjes, populistische partijen, bedreigingen aan het adres van politici, politieke schandalen en wederzijds wantrouwen: de politieke democratie is in crisis. Wat is er in vredesnaam aan de hand in onze democratie? Zonder op inhoudelijke onderwerpen en standpunten in te gaan wil ik het eens hebben over de manier waarop ons politieke democratische proces functioneert. En laat ik eerlijk zijn: ik heb dé oplossing ook nog niet. Laat dit daarom een oproep zijn om die samen te bedenken.

Lees verder