Nieuws van Sandra Mantingh

LHBTI+ acceptatie? Typisch Schiedams!

LHBT LGBT LHBTI+ Queer inclusiviteit diversiteit acceptatie

Wat is naast Jenever nog meer typisch Schiedams?
Juist: LHBTI+ acceptatie!

Gisteren was er een bijeenkomst voor de gemeenteraad over dit onderwerp. Want het is belangrijk alle dat Schiedammers zichzelf kunnen en durven zijn. Schiedammer geboren of geworden, arm of rijk, met welke achtergrond, geaardheid of genderidentiteit dan ook. Vanzelfsprekend toch? Misschien was het daarom wel dat er maar 2 raadsleden, inclusief ik, aanwezig waren...

Lees verder

Nieuwe Energie voor Groenoord - Wat weten we nu wel (en niet)?

Afgelopen commissievergadering stond “Nieuwe Energie voor Groenoord” op de agenda. Om een goede afweging te maken over of, hoe en wanneer Groenoord van het gas af gaat is het belangrijk om genoeg informatie te hebben. Zoals beschreven in de brief, ontbreekt er nu nog op 6 onderdelen informatie, ook wel de resterende bouwstenen genoemd. Bouwstenen die mede zullen bepalen of het plan daadwerkelijk haalbaar is. De gemeente is druk bezig deze informatie te verzamelen, zodat de gemeenteraad in 2020 een knoop kan doorhakken over Nieuwe Energie voor Groenoord.

Lees verder

Een feestelijk Oud & Nieuw voor heel Schiedam

Vuurwerkvrije zones

De jaarwisseling moet een feest zijn voor iedereen. Daarom hebben GroenLinks en Progressief Schiedam de burgemeester gevraagd vuurwerkzones in te stellen bij de komende jaarwisseling. Op ons verzoek werd dit belangrijke onderwerp dan ook besproken tijdens de commissievergadering van gisteravond. En, een hoop andere fracties zijn het met ons eens! Oud & Nieuw moet een feest zijn voor alle Schiedammers, mens en dier.

Lees verder

Earth Overshoot Day

Wattes? De dag waarbij we de aarde voorbijschieten? Ja eigenlijk wel. In dit stukje legt raadslid Sandra uit wat dit precies betekent, waarom het zo'n probleem voor ons allen is en wat je er zoal aan kan doen.

Lees verder