Nieuws van Shanna Govers

Als kat en hond...

Kandidaat-raadslid Shanna Govers

De afgelopen jaren is er veel gediscussieerd over de herinrichting van sportpark Harga. Duidelijk is dat de nieuwe invulling — met focus op sport, beweging en woningbouw — drastische invloed zal hebben op dierenasiel de Hargahoeve. Tot voor kort is dit in goed overleg gegaan met de Dierenbescherming, waar het asiel onderdeel van is. Maar nu blijkt dat het asiel, ondanks eerdere beloften, toch eigenlijk niet goed past binnen de ideeën voor het gebied. Want, zo wordt gesteld: een dierenasiel en -pension kan niet blijven bestaan binnen de woonwijk die in de omgeving gerealiseerd zal worden. De nieuwste versie van de plannen laat zien dat het college schoorvoetend instemt met het behoud van een kattenopvang, maar dat de hondenopvang en het hondenpension definitief weg moeten. De gevolgen? Daar wordt niet over gesproken…

Lees hier de column