Guido Antunes
Guido Antunes

Wonen in Schiedam – de gevoelige feiten

Ik ben een man van feitjes. Een van de redenen waarom ik me graag voor GroenLinks in de gemeenteraad van Schiedam wil inzetten is dat ik het over de feiten wil hebben en minder over het gevoel. Een belangrijk onderwerp bij de komende verkiezingen is ‘wonen’. En juist daar gaat het te vaak over gevoel en te weinig over feiten. 

GroenLinks wil dat iedere Schiedammer een eerlijke kans heeft op een passende en duurzame woning. Dat kan een mooie koopwoning zijn, maar zal voor sommige mensen een betaalbare huurwoning moeten zijn. Er moeten dus in Schiedam genoeg woningen zijn om aan de verschillende woonwensen van Schiedammers tegemoet te komen. Daar zou iedereen het toch mee eens moeten zijn? De werkelijkheid is anders.

Het huidige college heeft het, als het over de woonvoorraad in Schiedam gaat, vaak over ‘sociale stijging’. Hiermee wordt bedoeld dat Schiedam erop vooruit gaat als de Schiedammers erop vooruit gaan, door meer te verdienen en beter te wonen. Daar ben ik het volkomen mee eens. Maar wat gebeurt er in de praktijk? Dure woningen komen in de plek voor betaalbare woningen. Zo jagen we Schiedammers met een kleine beurs de stad uit en halen we rijkere bewoners binnen. Als geheel zal Schiedam er, als we naar inkomen kijken, op vooruit zijn gegaan. Maar of dit nou die ‘sociale stijging’ van de Schiedammer is die we willen? Nee! 

Schiedam groeit, dat is een feit. Het aantal inwoners neemt toe. Het aantal en aandeel betaalbare huurwoningen blijft echter achter, ook dat is een feit. Op Harga, in Nieuwland en onlangs weer aan het Fabriplein: bij nieuwbouw en verbouw komen er minder betaalbare woningen terug dan er waren. En de mensen die in die woningen die verdwenen zijn woonden? Die moeten op zoek naar een plekje in de regio. Want in Schiedam is nauwelijks plek voor ze. Zo jaag je huidige bewoners de stad uit in plaats van ze te binden. De wachttijd voor een sociale huurwoning is in onze regio 6 tot 8 jaar. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Moeten we onze kinderen, als ze de Citotoets doen in groep 8, ook gelijk maar inschrijven voor een woning bij Woonplus?

Nog even over die bewoners van sociale huurwoningen. Er zijn partijen die doen alsof sociale huurwoningen gelijk staan aan problemen, armoede en onveiligheid. Ook hier speelt men in op gevoelens. Maar het feit is dat we het hier hebben over huizen waar een beginnend leraar, verpleger of politieagent op is aangewezen. Dat is wat men vandaag de dag in Den Haag ‘de gewone Nederlander’ noemt. Die mensen jagen we nu de stad uit om plaats te maken voor mensen die een duurdere woning kunnen betalen.

Wat nu?

Schiedam kent, zeker in Oost en Nieuwland veel verouderde sociale woningbouw met lage huurprijzen. Ondanks de lage huur zijn de maandlasten toch aan de hoge kant. Dat komt doordat deze huizen in slechte staat zijn en hoge energiekosten opleveren. Deze woningen worden vervangen door woningen van betere kwaliteit met lagere energielasten. Wat GroenLinks betreft maken we er direct woningen van die al van gas los zijn en dus voorbereid zijn op een toekomst zonder gas. Op zich een mooie stap. Maar als we alle Schiedammers een eerlijke kans op een passende woning willen geven moeten we ervoor waken dat er geen duurdere huurwoningen voor terugkomen. Dat lijkt nu te gebeuren. Als een wijk met 100% sociale huurwoningen wordt gesloopt en de nieuwbouw maar 60% sociale huurwoningen kent, daalt het aanbod aan betaalbare woningen weer verder. 

Wat GroenLinks betreft moet er een evenwichtig woningaanbod zijn in Schiedam. En dat betekent dat er best duurdere koop- en huurwoningen bij mogen komen. Maar dat moet niet ten koste gaan van het aanbod aan betaalbare huurwoningen. En laten we de studenten en de senioren niet vergeten. Een evenwichtig woningaanbod zorgt dat ook zij in Schiedam kunnen komen en blijven wonen. En die ruimte is er gelukkig. Schiedam kent genoeg plekken waar nog flink gebouwd kan worden. En nee, dat hoeft niet in het groen van het Beatrixpark. Het Gustoterrein is maar één mogelijke plek waar woningen kunnen komen. 

En als we daan gaan bouwen, zowel koop als huur en zowel voor mensen met een smalle als een brede beurs, laten we het dan direct duurzaam doen! Dat zijn woningen die voorbereid zijn op de toekomst. GroenLinks wil dat Schiedam in 2030 geen aardgas meer nodig heeft. Dan moeten we nu geen woningen meer bouwen met een gasaansluiting. Door direct duurzame en toekomstbestendige woningen te bouwen halen we onze ambities, helpen we het klimaat én houden we de energierekening voor bewoners laag. 

Dit stuk begon met de constatering dat ik van feiten hou. Maar als we de feiten van het huidige woonbeleid van het college op een rij zetten hou ik er toch een rotgevoel aan over. Het is tijd voor verandering. Tijd voor een woonbeleid dat er ook is voor Schiedammers met een smalle beurs. Tijd voor een woonbeleid dat ons helpt onze duurzame ambities waar te maken. En tijd voor een woonbeleid dat ertoe leidt dat iedereen in Schiedam een eerlijke kans heeft op een passende woning. Die verandering hoop ik in de gemeenteraad te gaan bewerkstelligen!

 

Guido Antunes

Kandidaat raadslid GroenLinks Schiedam