Nieuws

GroenLinks wil met het Glasmuseum geen tweede bodemloze put

In de commissievergadering Binnenstad & Schieveste van dinsdag 25 oktober is door het college voorgesteld een eenmalige bijdrage (gift) van € 405.000 en een lening van € 622.000 te geven aan het nieuwe Glasmuseum. In het voorjaar was door de gemeente al € 950.000 voor het museum toegezegd. Volgens het college zou het daarbij blijven! De rest van de financiering zou gedekt worden door sponsors en fondswerving door het glasmuseum. Dat blijkt niet haalbaar! Ook de eerder gememoreerde € 1,8 miljoen 'harde toezeggingen' van private fondsen lijkt nog niet rond te zijn.

Lees verder

A4? NO WAY!

MILIEUDEFENSIE START MEETPUNTENACTIE ALS VERWEER TEGEN DE A4

Al hoewel de gemeente Schiedam en Vlaardingen tegen de aanleg van de verlengde A4 door Midden – Delfland blijft het gevaar dat de A4 er echt gaat komen levens groot. De minister met de gemeente Rotterdam aan haar zijde wil kost wat het kost de aanleg van de A4 doordrukken. Als zij hun zin krijgen dan zijn de gevolgen desastreus.

Lees verder

De begrotingsbehandeling 2005 - 2009

Op 9 en 11 november heeft de gemeenteraad Schiedam zich ruim 14 uur op de
fi nanciën van de gemeente mogen werpen. Evenals voorgaande jaren had dit College bezuinigingen op de voorzieningen in zin, zoals gedeeltelijke sluiting van zwembad Zuid en het stopzetten van Jeugdland. Ook boven bad Groenoord leken zich donkere wolken samen te pakken.

Lees verder