Nieuws

GroenLinks maakt start met 1000-Bomenplan

GroenLinks Schiedam roept bewoners, bewonersorganisaties en wijkverenigingen uit Schiedam op om te reageren op de start van het 1000-bomenplan.

Tussen half oktober en half november a.s. gaat GroenLinks zelf beginnen met het planten van nieuwe bomen verspreid in de openbare ruimte.

Lees verder

GROENLINKS MAAKT START MET 1000-BOMENPLAN

Tussen half oktober en half november a.s. gaat GroenLinks zelf beginnen met het planten van nieuwe bomen verspreid in de openbare ruimte.Hiermee verwijst ze naar het plan dat GroenLinks Schiedam vorig jaar tijdens de begrotingsbehandelingen heeft ingediend.GroenLinks wil zoveel mogelijk in samenwerking met bewoners bomen planten op plaatsen waar dat ook écht nodig is. Het zal gaan om 10 nieuwe bomen.

Lees verder

Kandidatenlijst GroenLinks Schiedam vastgesteld

Op de Algemene Ledenvergadering van GroenLinks Schiedam, woensdag 23 november jongstleden, hebben de leden ingestemd met de 20 personen op de kandidatenlijst voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006.

Lees verder

Gemeente bezuinigt op sanering olietanks

Eind jaren 50 begin jaren 60 zijn ongeveer 350 huizen gebouwd met een
oliegestookte verwarmingsvoorziening. Dat betekende een olietank in de voortuin.
Bij de omschakeling naar aardgas zijn ook deze oliestookkachels omgebouwd
naar gas en waren de opslagtanks overbodig. Omdat er vaak nog olie in lag
opgeslagen en de tanks langzaam doorroestten is in 1990 de zg. actie tankslag
door de gemeente georganiseerd.

Lees verder

GroenLinks ondertekend A4-convenant niet

De fractie GroenLinks Schiedam heeft in de raadsvergadering van 22 juni niet ingestemd met het tekenen van het convenant over de A4 Midden Delfland. Volgens GroenLinks zal - door te ondertekenen -
de gemeente Schiedam gedwongen zijn loyaal mee te werken aan de uitwerking van de A4 plannen.

Lees verder