Nieuws

A4? NO WAY!

MILIEUDEFENSIE START MEETPUNTENACTIE ALS VERWEER TEGEN DE A4

Al hoewel de gemeente Schiedam en Vlaardingen tegen de aanleg van de verlengde A4 door Midden – Delfland blijft het gevaar dat de A4 er echt gaat komen levens groot. De minister met de gemeente Rotterdam aan haar zijde wil kost wat het kost de aanleg van de A4 doordrukken. Als zij hun zin krijgen dan zijn de gevolgen desastreus.

Lees verder

De begrotingsbehandeling 2005 - 2009

Op 9 en 11 november heeft de gemeenteraad Schiedam zich ruim 14 uur op de
fi nanciën van de gemeente mogen werpen. Evenals voorgaande jaren had dit College bezuinigingen op de voorzieningen in zin, zoals gedeeltelijke sluiting van zwembad Zuid en het stopzetten van Jeugdland. Ook boven bad Groenoord leken zich donkere wolken samen te pakken.

Lees verder

De Commissievergadering Ruimte en Vervoer

Daar krijg je grijze haren van!
GroenLinks Fractievoorzitter Hennie Hagen zit in de commissie Ruimte en
vervoer. Dit is een commissie waar veel werk en ergernissen in gebakken zit.
Hennie geeft een korte impressie van deze commissievergadering en de hete
hangijzers op 2 en 6 september jl.

Lees verder

Wordt Schiedam een kultuurwoestijn?

door Anneke Meijer
Van het feit dat vroegere colleges de cultuur in Schiedam al niet hoog op hun prioriteitenlijstje hadden staan getuigen meerdere voorvallen in het verleden. Dat het erger kon worden was voor GroenLinks eigenlijk niet voorstelbaar. Maar de nachtmerrie lijkt werkelijkheid te worden!

Lees verder

Pagina's