Kandidaat-raadslid Shanna Govers
Kandidaat-raadslid Shanna Govers

Als kat en hond...

De afgelopen jaren is er veel gediscussieerd over de herinrichting van sportpark Harga. Duidelijk is dat de nieuwe invulling — met focus op sport, beweging en woningbouw — drastische invloed zal hebben op dierenasiel de Hargahoeve. Tot voor kort is dit in goed overleg gegaan met de Dierenbescherming, waar het asiel onderdeel van is. Maar nu blijkt dat het asiel, ondanks eerdere beloften, toch eigenlijk niet goed past binnen de ideeën voor het gebied. Want, zo wordt gesteld: een dierenasiel en -pension kan niet blijven bestaan binnen de woonwijk die in de omgeving gerealiseerd zal worden. De nieuwste versie van de plannen laat zien dat het college schoorvoetend instemt met het behoud van een kattenopvang, maar dat de hondenopvang en het hondenpension definitief weg moeten. De gevolgen? Daar wordt niet over gesproken…

Zelf ben ik sinds 2013 actief als vrijwilliger voor de Dierenbescherming, en heb ik met eigen ogen gezien hoe belangrijk het is om dieren op een adequate, snelle en comfortabele manier op te vangen. Asielen zijn de afgelopen decennia ingrijpend veranderd om het leven van de dieren zo aangenaam mogelijk te maken. Dat is waar ik me de afgelopen jaren hard voor heb gemaakt: door te trainen met asielhonden is te zien dat zij niet alleen sneller een geschikt thuis kunnen vinden, maar dat de honden op deze manier ook de uitdaging krijgen die zij zo hard nodig hebben, tijdens hun dagelijks verblijf in een kennel. Bij de Hargahoeve wordt er elke dag ontzettend veel tijd en liefde geïnvesteerd in het opvangen van de dieren. Juist de combinatie van asiel en pension is wat een opvangcentrum draaiende houdt. Op deze manier draagt het hondenpension bij aan de dekking van de kosten voor de opvang van zwerfdieren. Maar voor het college doet het er weinig toe. Asiel, pension: weg ermee. Kort door de bocht, en bovendien totaal onhoudbaar.

Honden blaffen. Dat valt niet te ontkennen. Direct naast de nieuwe woonwijk zijn ook snelwegen en een spoorlijn. Bovendien vliegen er ook regelmatig vliegtuigen over, zeker als de geluidscontour van het vliegveld wordt uitgebreid. Het asiel sluiten voor het comfort van de toekomstige bewoners van de woningen vind ik een vreemde maatregel. Er wordt toch ook niet voorgesteld om de snelwegen te blokkeren? Als je van plan bent je in te schrijven voor een woning op Harga, dan weet je dat er een asiel in de buurt is.

De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor de opvang voor honden die geen thuis hebben: “De burgemeester heeft een bewaarplicht van twee weken voor zwerfdieren; de meest voor de hand liggende oplossing is dat de gemeente een stichting of een andere rechtsvorm in het leven roept die de dierenopvang regelt.” (bron: VNG.nl). Als de opvang van zwerfhonden bij de Hargahoeve niet meer mogelijk is, zal er dus een alternatief moeten komen. En - het staat er letterlijk - de burgemeester is hier verantwoordelijk voor. Nou, persoonlijk lijkt het mij enorm leuk eigenlijk: een opvang in de raadszaal van het gemeentehuis! Weer eens wat anders, en ik denk dat raadszittingen meteen een stuk drukker bezocht zullen worden als het luisteren naar raadsdebatten gecombineerd kan worden met het knuffelen van katten en het uitlaten van honden. Maar misschien is dit toch niet wat het college in gedachten heeft?

En dus zal het anders moeten. Niet alleen ik, maar heel GroenLinks staat pal voor dierenwelzijn. Daarom brachten we vorig jaar ook een complimententaart naar de Hargahoeve. De Hargahoeve is een onvervangbaar onderdeel van de inzet voor dierenwelzijn, wat dan ook in zijn huidige vorm behouden moet blijven. Het opvangcentrum vervangen door een uitgeklede versie is voor ons geen optie, en wij zullen ons dan ook achter de Dierenbescherming scharen en ons volledig inzetten voor behoud van de Hargahoeve. Voor Schiedam, voor de dieren.

 

Shanna Govers

Nr. 5 kandidaat-raadslid