GroenLinks wil statiegeld op flesjes en blikjes

GroenLinks-fractievoorzitter Jeroen Ooijevaar dient in de raadsvergadering vanavond een motie in, waarmee het college opgedragen wordt de gemeente aansluiting te laten zoeken bij de recent gelanceerde Statiegeldalliantie.

Het grootste deel van het zwerfvuil dat Schiedam ontsiert, bestaat uit plastic flesjes en frisdrankblikjes. De gemeente probeert op allerlei manieren het zwerfafval terug te dringen. Een bewezen probaat middel om zwerfafval te voorkomen is statiegeld. Daarom wordt er al langere tijd aangedrongen op het in stand laten van de statiegeldregeling voor PET-flessen en uitbreiding daarvan met kleine PET-flesjes en blikjes. De Schiedamse gemeenteraad vroeg op 27 mei 2015 via een GroenLinks-motie aan het college er bij de VNG op aan te dringen te lobbyen voor die uitbreiding. Dit jaar werd een Statiegeldalliantie gelanceerd waarin vele maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeenten samen ijveren voor statiegeld op kleine PET-flesjes en blikjes. GroenLinks vraagt de raad nu Schiedam ook te laten aansluiten bij dit samenwerkingsverband.

Ooijevaar: "Zwerfaval is slecht voor het milieu én is ook een grote ergernis van veel mensen. De leefbaarheid van de stad wordt voor een belangrijk deel bepaald door hoe netjes de openbare ruimte is. De gemeente steekt daarom veel geld in het opruimen van zwerfaval en in zaken als afvalbakken op allerlei plekken in de stad. Dat is goed en nodig, maar we zouden een hoop zwerfafval kunnen voorkomen als er statiegeld op de plastic flesjes en frisdrankblikjes komt. Daarom zou het goed zijn als ook de gemeente Schiedam ijvert voor invoering daarvan."