De pot verwijt de ketel…

Dinsdag 19 december. Laatste raadsvergadering van het jaar. Laatste agendapunt. Een door GroenLinks ingediende motie om aansluiting te zoeken bij de Statiegeldalliantie. De motie is bij voorbaat al breed gesteund. PS, D66, PvdA, CDA, GBS en de fracties Janssen en Erdem zijn mede-indiener. Al snel wordt duidelijk dat de VVD met valse argumenten en een drogredenering tegen de motie zal stemmen. De VVD verwijt GroenLinks namelijk verkiezingsretoriek. De motie zou alleen maar voor de bühne ingediend worden, omdat de verkiezingen eraan komen.

Tja.

Het klopt wel. De verkiezingen komen eraan. En ook dan zet GroenLinks graag zijn beste beentje voor. In deze laatste vergadering van het jaar was dat dan een motie over de Statiegeldalliantie. In de voorlaatste vergadering was het een voorstel om - net als in Amsterdam - met JA/JA-stickers te gaan werken. De vergadering daarvoor een oproep om de bomennota te herzien. Nog eerder een motie om de Eneco-aandelen niet te verkopen. En daarvoor… en nog eerder… en daarvoor…

Tja.

GroenLinks bedient zich blijkbaar vier jaar lang van verkiezingsretoriek. Neemt steeds maar standpunten in die kloppen met het verkiezingsprogramma. Doet voorstellen die passen bij waar de partij voor staat. En dat gaat niet alleen over klimaat en milieu, maar ook over uitkeringen, sociale woningbouw en goede zorg. GroenLinks is geen one-issue-partij die alleen actief is vlak voor de verkiezingen. De VVD wél dan?

Tja.

Direct na de raadsvergadering claimde de VVD de verruiming van de openingstijden van winkels. De VVD deed het voorstel voor verruiming niet, was niet de grootste pleitbezorger en was slechts één van de tien-en-een-halve fracties die voor stemden. Verwijt ik de VVD verkiezingsretoriek?

Tja.

 

Yorick Haan
kandidaat nr.6