Vervuilde lucht blijkt ook gevaarlijk voor ongeboren kind

Dat een slechte luchtkwaliteit slecht is voor onze gezondheid is al lang bekend. Nieuw Rotterdams onderzoek geeft aan dat de risico’s nóg groter zijn. Zwangere vrouwen krijgen er hoge bloeddruk van, en baby’s met groeiachterstand en een lager geboortegewicht. En die vieze lucht hangt weer samen met de hoeveelheid uitlaatgassen van auto’s. Een aansporing voor onze nieuwe milieu-wethouder Johan Grijzen om in te blijven zetten op minder luchtvervuiling door het verkeer.

Luchtvervuiling is een van de grotere gezondheidsproblemen in Nederland. Volgens het Milieu- en Natuurplanbureau zijn de aanwezige concentraties fijnstof in Nederland verantwoordelijk voor het eerder sterven van duizenden ouderen. Kinderen in vervuilde gebieden hebben vaker last van de luchtwegen en van allergieën en ontwikkelen sneller zwakke longen. Nederland kan niet aan de strenge normen van de Europese Commissie voldoen en heeft daarom het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht gemaakt, waarmee de verontreiniging voor het oog wordt weggerekend. Maar niet voor de longen!

Recent maakte het Erasmus MC de resultaten van een jarenlange gezondheidsstudie in Rotterdam bekend. Onderzoekster Edith van den Hooven van de afdeling Epidemiologie deed samen met TNO onderzoek, waarover onlangs het blad ‘Monitor’ van het Erasmus MC berichtte :  “Worden vrouwen tijdens de zwangerschap blootgesteld aan een hoge concentratie luchtverontreiniging? Dan blijken ze een groter risico te hebben op het ontwikkelen van een verhoogde bloeddruk tijdens de zwangerschap. Dat is in lijn met eerdere onderzoeken die aantonen dat mensen die worden blootgesteld aan veel luchtverontreiniging, meer kans hebben op hart- en vaatziekten. Ook het ongeboren kind blijkt er last van te hebben. Er zijn aanwijzingen dat een hoge blootstelling aan luchtverontreiniging samenhangt met groeivertraging en een lager geboortegewicht.” De onderzoekster geeft verder aan: “Het lijkt het er op dat ook lagere concentraties al nadelige effecten kunnen hebben op de gezondheid. Misschien in het bijzonder bij zwangere vrouwen. Ik denk dat de resultaten van dit soort onderzoeken een goed signaal zijn dat landen en ook gemeenten zich nog meer zullen moeten inspannen om de concentraties omlaag te krijgen.”

tekst: John Witjes, bedrijfsarts van het Erasmus MC en steunfractielid GroenLinks Schiedam,15 oktober 2011