Katinka de Rover

Katinka de Rover

Voormalig raadslid

Jongeren zijn te weinig betrokken bij het bestuur van de stad. Daar ga ik wat aan veranderen.

Katinka is oud raadslid in Schiedam. Samen met oud fractievoorzitter Jeroen Ooijevaar vormde zij de voormalige fractie van GroenLinks. Zij is geboren en getogen in Schiedam; een stad die zij aantrekkelijk wil maken voor jongeren.

Niet zonder ironie spreekt Katinka de Rover over zichzelf als 'dat modemeisje dat in de politiek terechtkwam'. Toch is haar komst in de raad niet iets wat haar 'zomaar' overkwam. Integendeel. Katinka was al actief in de Jongerenraad, een orgaan dat twee keer per jaar advies gaf aan de gemeenteraad. Doel daarvan: jongeren enthousiast maken voor politieke participatie. Zij was onder andere notulist en plaatsvervangend voorzitter.
GroenLinks kwam in beeld na een jongerendebat, waar Ed Gloudi (destijds fractievoorzitter van GroenLinks) en Jeroen Ooijevaar onder de indruk raakten van haar politieke talenten.
'Zo kwam van het één het ander. Ik heb een kijkje bij meerdere partijen genomen, maar bij GroenLinks voelde ik me écht thuis.'

Verjonging
Daarna ging het snel. Er volgde een gesprek met de GroenLinks kandidatencommissie, waar ze aangaf wel een plekje op de lijst te willen. Dat 'plekje' werd uiteindelijk de tweede. En omdat GroenLinks in Schiedam goed scoorde, betekende dat op 19 maart ook een raadszetel.
Daarmee is zij één van de jongste raadsleden en draagt Katinka meteen een steentje bij aan het tegengaan van een vergrijzende gemeenteraad. 'In deze historische stad zit bijna een historische gemeenteraad. Verjonging is nodig en als kandidaatraadslid wil ik zelf de eerste stap zetten’, zei ze voor de verkiezingen.
GroenLinks is met een gemiddelde leeftijd van 29 jaar de jongste fractie. De gemeenteraad zelf is in zijn geheel sinds de verkiezingen ook danig verjongd. 'En dat is nodig', vindt Katinka, 'want er vindt in Schiedam een leegstroom van jongeren plaats. Jongeren blijven niet in Schiedam wonen, omdat er geen uitgaansleven is, omdat de stad niet leuk genoeg is, maar vooral omdat er geen woningen voor jongeren zijn.'

Jongerenhuisvesting
Voor dat onderwerp wil Katinka zich de komende raadsperiode dubbel en dwars inzetten: 'Ik wil dat jongeren zich hier weer thuisvoelen. Daarvoor is nodig dat de woningvoorraad toegankelijk wordt voor jong én oud. Als je een woning wilt, moet je tegenwoordig acht jaar wachten voordat er iets vrijkomt. Geen wonder dat veel jongeren Schiedam de rug toekeren.'
Bovendien speelt een rol dat de gemeente te weinig oog heeft voor goedkope huisvesting voor jongeren. Daardoor ligt de focus op eengezinswoningen: ‘het aanbod sluit niet aan bij de vraag.’
Bijkomend probleem is dat de gemeente de sloop van oude woningen steeds blijft doorschuiven, waardoor er niet meer geïnvesteerd wordt. Het gevolg? 'De kwaliteit van de woningen holt achteruit en de stookkosten worden steeds hoger, want het isoleren van woningen gebeurt ook niet en bovendien betalen huurders wel ieder jaar een forse huurverhoging, terwijl daar niets tegenover staat.'
Reden waarom Katinka pleit voor verregaande verduurzaming. 'Daarmee bedoel ik dat er in Schiedam voor alle mensen passende woonruimte beschikbaar is. Maar ook dat er op een duurzame manier gebouwd en gerenoveerd wordt. Dat zorgt er ook voor dat de woonkosten in de hand blijven.'

Zorg
Behalve jongeren en huisvesting, gaat Katinka zich ook inzetten voor de zorg. De uitdaging? 'Ondanks de enorme korting toch de beste zorg van Nederland verwezenlijken in Schiedam.'
De overheveling van rijkstaken naar de gemeenten is een gigantische klus, daarvan is Katinka zich goed bewust. 'Ik probeer alles te volgen wat erover bekend wordt. Maar dat is lastig, want er is nog niet zoveel concreet. Dat maakte het ook zo moeilijk als verkiezingsthema.’ GroenLinks wil de overheveling niet bij voorbaat alleen in een negatief licht zien: ‘Als gemeente krijgen we meer invloed, maar daar moeten we ook gebruik van maken. Centraal staat daarbij het uitgangspunt uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks: "het gaat om mensen, niet om cijfers." Dat zal onder meer inhouden dat je zorg op maat levert en beleid maakt in overleg met het veld, dus de mensen die het werk verrichten.'

Inspiratie
Waar haalt Katinka haar inspiratie vandaan? Het is immers één ding om politiek geïnteresseerd te zijn, maar iets heel anders is om dat in handelen om te zetten. 'Ik vind wel wat van de stad', is haar eerste reactie. Ze vindt ook dat Schiedam kansen laat liggen. Niet alleen waar het jongeren betreft, maar ook wat de mogelijkheden van de binnenstad aangaat. De oude binnenstad zou volgens haar veel aantrekkelijker kunnen zijn. 'Er is nu teveel leegstand en er zijn te weinig recreatiemogelijkheden. Dat is zonde.'
Inspiratie krijgt zij ook door gesprekken met bewoners. 'Tijdens de campagne ging GroenLinks in verschillende wijken van deur tot deur en tijdens die gesprekken bleek dat inwoners zowel over hun directe omgeving als over hun wijk en de gemeente in zijn geheel best heel wat te vertellen hadden. Het is alleen jammer dat die verhalen te zelden gehoord worden.'
Voor Katinka is het dan ook belangrijk dat inwoners zich bewust zijn van hun stemrecht. 'Volwassenen die roepen dat stemmen "toch geen zin heeft", geven daarmee een verkeerd voorbeeld aan jongeren. Natuurlijk', zo geeft zij toe, 'het debat in de gemeenteraad kan begrijpelijker en sprankelender. De gemeente kan een betere communicatie naar de burger toe bedrijven.’
Allemaal zaken waarvoor zij zich wil gaan inzetten gedurende de komende vier jaar: ‘Ik vind het superleuk om mijn tanden in al dat werk te mogen zetten.’