De Schiedamse afdeling van GroenLinks is op zoek naar nieuwe bestuursleden, die samen de lokale politiek van GroenLinks tot een succes weten te maken.

Om een succesvol nieuw bestuur te kunnen installeren is het belangrijk dat de samenwerking en onderlinge verhoudingen tussen de (aspirant) bestuursleden goed is. Alle posities (Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en algemeen bestuursleden) staan daarom open. Omdat de positie van voorzitter dermate specifieke eisen zich mee brengt, is hier een aparte vacature voor uitgezet.

Mocht je een (sterke) voorkeur hebben voor een concrete bestuursfunctie, dan kan dit natuurlijk worden aangegeven in de sollicitatie.

Wie zoeken wij?

Enthousiastelingen die graag op basis van vrijwillige inzet door middel van onderstaande taken een bijdrage willen leveren aan het succes van onze afdeling. Daarnaast ben je beschikbaar voor een termijn van minimaal 2 jaar (ingaand de eerste ALV na de sluitingsdatum na instemming van de ALV)

In het bestuur staan de volgende taken centraal:

 • Het actief werven, informeren, betrekken en binden van leden zowel on- als offline;

 • Het zichtbaar laten participeren van GroenLinks als partij in de Schiedamse politiek;

 • Het initiëren en bewaken van het GroenLinks-partijprogramma en lokale verkiezingsprogramma;

 • Het bewaken van een gezond financieel beleid;

 • Het toezien dat de afdeling zich houdt aan landelijke statuten, het (lokaal) huishoudelijk reglement en wet- en regelgeving.

 

Daarnaast gelden voor de onderstaande posities een aantal specifieke taken.

 

Secretaris

 • Contact onderhouden met de landelijke ledenadministratie

 • Voorbereiding i.o.m. voorzitter van ledenvergadering en bestuursvergadering

 • Bijhouden inkomende en uitgaande post

 • Beheer archief

 • Het voeren van correspondentie

 • Het verzenden van uitnodigingen van activiteiten

 

Penningmeester

 

 • beheer van de financiën van de afdeling (inkomsten, uitgaven, vorderingen, schulden, bezittingen)

 • Het maken van een begroting en financieel verslag.

 • Jaarlijks verantwoording afleggen over het financieel beheer.

 • Het op de hoogte zijn en blijven van de financiële regelingen die GroenLink kent (oa: bijdrageregeling, afdrachtenregeling, giftenregelement en afdelingsfonds)

Wat bieden wij?

We bieden je een leuke, uitdagende en leerzame functie en een gezellig bestuursteam. Door middel van een bestuursfunctie bij GroenLinks Schiedam lever je direct een bijdrage aan een Groen, Sociaal en open Schiedam.

Interesse?

Lijkt het je leuk om bestuurslid te worden van een betrokken, actieve en groeiende afdeling? Mail dan je motivatie en CV naar de selectiecommissie via sandra@groenlinksschiedam.nl met als onderwerp: Sollicitatie Bestuursfunctie GroenLinks Schiedam.

De sluitingsdatum om te reageren is op 30 april. De gesprekken zullen naar verwachting de daaropvolgende week, in de avonden, plaatsvinden.
Heb je vragen over de functie of de procedure neem dan contact op met Sandra Mantingh (06-10341193 of sandra@groenlinksschiedam.nl).

 

Uiteraard worden alle sollicitaties vertrouwelijk behandeld.

 

Procedure

 1. Na de sluitingsdatum zullen alle sollicitanten uitgenodigd worden voor een gesprek met de selectiecommissie.

 2. Aan de hand van de CV's, motivaties en deze gesprekken zal het bestuur de kandidaten voordragen en de commissie hierbij een aanbeveling geven.

 3. De nieuwe penningmeester en secretaris zullen tijdens de ledenvergadering in functie worden gekozen, de overige bestuursleden worden algemeen gekozen.