De Schiedamse afdeling van GroenLinks is op zoek naar een voorzitter bestuur, die samen met de mede-bestuursleden de lokale politiek van GroenLinks tot een succes weet te maken.

Taken

Als bestuur steunen we elkaar bij het uitvoeren van onze taken. Wij zijn vrijwilligers, maar

het bestuurswerk is daarmee niet vrijblijvend. De voorzitter kent een aantal concrete taken die, in

afstemming met de andere bestuursleden, worden ingevuld:

 • Leiden van overlegmomenten zoals bestuursvergaderingen, ALV’s of ledenberaden;

 • Algemene coördinatie van alle inspanningen door en binnen de afdeling Schiedam, of bewaking daarvan middels het delegeren van taken;

 • Overleggen met fractie en wethouders over de koers, inzet en successen van de partij en bijwonen van het fractieoverleg, dan wel het delegeren hiervan;

 • Stimuleren en bewaken van een vruchtbare samenwerking tussen bestuur en fractieleden.

 • Zorgdragen voor het werven en verkiezen van nieuwe bestuursleden indien nodig;

 • Aansturen van bestuursleden en ruimte creëren waarin de bestuursleden optimaal en met plezier kunnen samenwerken en functioneren;

 • Samen met het bestuur het voorbereiden en maken van een (financieel) jaarverslag, begroting en jaarplan;

 • Informeren van en overleggen met leden op momenten dat dit nodig wordt geacht door een verenigingslid of gremia;

 • Samen met het bestuur er zorg voor dragen dat GroenLinks Schiedam een actieve afdeling is waar leden zich actief kunnen bewegen om de partij vorm, inhoud en gezicht te geven, bijvoorbeeld door het organiseren van ledenparticipatievormen (zoals projecten of werkgroepen) en ledenbijeenkomsten;

 • Het coördineren, volgen en indien nodig bijsturen van alle voorbereidingen op het gebied van gemeenteraadsverkiezingen (programma, kandidaten) en eventuele coalitieonderhandelingen;

 • Het onderhouden van contacten met andere partijbesturen;

 • Eerste aanspreekpunt vanuit bestuur bij crisisberaad.

 

Daarnaast draagt de voorzitter van de afdeling samen met de mede-bestuursleden zorg voor de volgende taken:

 • Het actief werven, informeren, betrekken en binden van leden;

 • Het zichtbaar laten participeren van GroenLinks als partij in de Schiedamse politiek;

 • Het initiëren en bewaken van het GroenLinks-partijprogramma en lokale verkiezingsprogramma;

 • Het bewaken van een gezond financieel beleid;

 • Het toezien dat de afdeling zich houdt aan landelijke statuten, het (lokaal) huishoudelijk reglement en wet- en regelgeving.

 

Wie zoeken wij?

We zijn op zoek naar een inspirerende en verbindende persoonlijkheid. Je werkt op basis van openheid, respect en gelijkwaardigheid en je bent samenwerkingsgericht. Je beschikt over organiserend vermogen, kunt goed delegeren, bent zorgvuldig, communicatief sterk en politiek-sensitief. Je kunt strategisch denken, daarnaar handelen en je weet dit om te zetten in gerichte acties. Je staat stevig in je schoenen als dat nodig is. Je hebt een coachende en verbindende stijl binnen het bestuur en hakt knopen door en neemt verantwoordelijkheid als dat nodig is. Je bent een aanvulling op het bestaande team van bestuursleden. Zowel intern als naar buiten toe ben je het gezicht van de vereniging, net zoals de fractie dat is voor de politiek.

Je bent bereid om op basis van vrijwillige inzet naar verwachting minimaal twaalf uur per maand kwijt te zijn met het bestuurswerk. Ook ben je ad hoc beschikbaar en eerste aanspreekpunt voor fractie en wethouders voor bestuurlijke, niet-politieke kwesties.

Je bent beschikbaar voor een termijn van minimaal twee jaar (ingaand de eerste ALV na de sluitingsdatum na instemming van de ALV).

Ervaring met besturen is een pré.

 

Wat bieden wij?

We bieden jou als voorzitter een leuke en uitdagende functie in een enthousiast en gezellig

bestuursteam. Je bent nauw betrokken bij de lokale politiek, met een gedreven en ambitieuze fractie

en wethouders die voor de komende jaren voor mooie uitdagingen staan. Je hebt in deze functie een

mooie kans om de afdeling verder vorm te geven en GroenLinks in de komende jaren zichtbaar te

maken in de stad.

 

Interesse?

Lijkt het je leuk om voorzitter te worden van het bestuur van een betrokken, actieve en gezellige

afdeling? Mail dan je motivatie en CV naar de selectiecommissie via sandra@groenlinksschiedam.nl met als onderwerp: Sollicitatie Voorzitterschap GroenLinks Schiedam. We willen je vragen ook al kort na te denken of het vervullen van een andere positie in het bestuur ook een optie voor je zou kunnen zijn.

De sluitingsdatum om te reageren is op 30 april 2018. De gesprekken zullen naar verwachting de daaropvolgende week, in de avonden, plaatsvinden.

Heb je vragen over de functie of de procedure neem dan contact op met Sandra Mantingh (06-10341193 of sandra@groenlinksschiedam.nl).

 

Uiteraard worden alle sollicitaties vertrouwelijk behandeld.

 

Procedure

 1. Na de sluitingsdatum zullen alle sollicitanten uitgenodigd worden voor een gesprek met de selectiecommissie.

 2. Aan de hand van deze gesprekken zal het bestuur de kandidaten voordragen en de commissie hierbij een aanbeveling geven.

 3. De nieuwe voorzitter zal tijdens de ledenvergadering in functie worden gekozen.