Afdeling

De afdeling Schiedam bestaat uit circa 70 leden.  Enkele van deze leden zijn actief en helpen bijvoorbeeld bij campagnes, het ondersteunen van de fractie, onderhoud van de website, het opstellen van de nieuwsbrief, etc. Periodiek is er een ledenvergadering waarin leden kunnen praten met de fractie, het bestuur en andere leden. Leden kunnen daarin ook zelf onderwerpen aandragen voor de agenda. In werkgroepjes kunnen onderwerpen nader worden uitgewerkt zoals het verkiezingsprogramma en lokaal milieubeleid.

De fractie vergadert regelmatig met de steunfractieleden om vergaderingen van de raad en de raadscommissie voor te bereiden. Iedere maand verschijnt een nieuwsbrief met nieuws van de fractie en andere onderwerpen die spelen in Schiedam en de regio.  De afdeling en de fractie werken sinds de verkiezingen van maart 2014 samen met Progressief Schiedam om zo meer invloed op het gemeentebestuur uit te kunnen oefenen.