Nieuws

Racisme doet zijn intrede in de Schiedamse Raad

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag diende de fractie van Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS) een motie in die het college oproept om voortaan geen urgentie meer te verlenen aan statushouders die in Schiedam worden gehuisvest. Volgens LOS zou het 'niet eerlijk' zijn dat statushouders voorrang krijgen op, zoals zij het online noemen, 'onze eigen Schiedammers' die op een sociale huurwoning wachten. Vluchtelingen zouden dan maar in leegstaande bedrijfspanden opgehokt moeten worden in plaats van net als andere urgente woningzoekers behandeld te worden. Statushouders zijn dus voor LOS minderwaardig aan andere groepen urgente woningzoekers. Dat is onderscheid maken op basis van afkomst. En dat is gewoon racisme. Vrijwel alle partijen reageerden afkeurend tijdens de vergadering. Ik ben geschrokken van deze schaamteloze xenofobische en racistische symboolpolitiek. Dit past in een bredere trend van vreemdelingenhaat (xenofobie) en racisme. Dat die nu zijn intrede doet in de Schiedamse Raad is triest. Dit moeten we niet willen. Dit moeten we benoemen en in het debat bestrijden.

Lees verder

Nieuw bestuur voor GroenLinks Schiedam

Foto van het nieuwe bestuur van GroenLinks Schiedam

Op woensdag 26 september koos de ledenvergadering van de Schiedamse afdeling van GroenLinks een nieuw bestuur. De voordracht van de selectie-commissie die bestond uit oud-wethouder Johan Grijzen en raadslid Sandra Mantingh werd door de ledenvergadering overgenomen. Het nieuwe bestuur wordt gevormd door Yorick Haan als voorzitter, Menno Siljée als secretaris, Willo Donkers als penningmeester, Marion Bakker en Bart Voortman.

Debat over vrij reizen minima is politiek op z'n lelijkst

GroenLinks-fractievoorzitter René Karens

Dinsdag 25 september vergaderde de gemeenteraad. De agenda stond vol met inhoudelijk belangrijke onderwerpen: de ontwikkeling van de 's Gravelandsepolder, de manier waarop Schiedam veiligheidsbeleid maakt en bijstelt, de financiële voortgang van de begroting, de ontwikkelingen in de ondersteuning van werkzoekenden en de bestrijding van armoede via Stroomopwaarts. En dankzij Sandra een vraag over waardebepaling van huizen met zonnepanelen voor de OZB. Allemaal belangrijke onderwerpen die veel Schiedammers raken. Toch was vooraf al duidelijk dat bijna alle tijd en aandacht uit zou gaan naar één ander onderwerp: het vrij reizen voor minima.

Lees verder

Een feestelijk Oud & Nieuw voor heel Schiedam

Vuurwerkvrije zones

De jaarwisseling moet een feest zijn voor iedereen. Daarom hebben GroenLinks en Progressief Schiedam de burgemeester gevraagd vuurwerkzones in te stellen bij de komende jaarwisseling. Op ons verzoek werd dit belangrijke onderwerp dan ook besproken tijdens de commissievergadering van gisteravond. En, een hoop andere fracties zijn het met ons eens! Oud & Nieuw moet een feest zijn voor alle Schiedammers, mens en dier.

Lees verder

blogpost: Huis-aan-huis organiseren

De afgelopen campagne heb ik als Huis aan huis organizer mogen helpen GroenLinks Schiedam te laten groeien tot een coalitiepartij. Het was voor het eerst dat ik iets dergelijks geregeld heb en ik was dan ook erg blij met alle hulp die ik hier bij gekregen heb, van andere lokale GroenLinks mensen en vanuit landelijk.

Lees verder

Pagina's