Nieuws

Een feestelijk Oud & Nieuw voor heel Schiedam

Vuurwerkvrije zones

De jaarwisseling moet een feest zijn voor iedereen. Daarom hebben GroenLinks en Progressief Schiedam de burgemeester gevraagd vuurwerkzones in te stellen bij de komende jaarwisseling. Op ons verzoek werd dit belangrijke onderwerp dan ook besproken tijdens de commissievergadering van gisteravond. En, een hoop andere fracties zijn het met ons eens! Oud & Nieuw moet een feest zijn voor alle Schiedammers, mens en dier.

Lees verder

blogpost: Huis-aan-huis organiseren

De afgelopen campagne heb ik als Huis aan huis organizer mogen helpen GroenLinks Schiedam te laten groeien tot een coalitiepartij. Het was voor het eerst dat ik iets dergelijks geregeld heb en ik was dan ook erg blij met alle hulp die ik hier bij gekregen heb, van andere lokale GroenLinks mensen en vanuit landelijk.

Lees verder

GroenLinks complimenteert Cliëntenraad Stroomopwaarts

raadsleden René Karens en Guido Antunes overhandigen een complimententaart aan een vertegenwoordiging van de Cliëntenraad Stroomopwaarts Schiedam.

GroenLinks Schiedam heeft vrijdag 24 augustus de Cliëntenraad van Stroomopwaarts in het zonnetje gezet. De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van Stroomopwaarts, geeft gevraagd en ongevraagd advies over beleid en maatregelen én houdt de uitvoering daarvan in de gaten. Fractievoorzitter René Karens: "cliënten van Stroomopwaarts zouden dat natuurlijk liever niet zijn, maar soms zit het tegen. Dan is het belangrijk dat we goed zorgen voor mensen die afhankelijk zijn van goede en menswaardige ondersteuning. Dat is voor de fractie in de gemeenteraad een belangrijk onderwerp. Het is goed dat er een Cliëntenraad is die nauw kan toezien op hoe beleid dat in het stadskantoor wordt bedacht in de praktijk uitpakt en wordt uitgevoerd. Daar kunnen college, raad en directie van Stroomopwaarts heel veel aan hebben!".

Lees verder

Earth Overshoot Day

Wattes? De dag waarbij we de aarde voorbijschieten? Ja eigenlijk wel. In dit stukje legt raadslid Sandra uit wat dit precies betekent, waarom het zo'n probleem voor ons allen is en wat je er zoal aan kan doen.

Lees verder

Pagina's