Standpunten

Groene stad

Groener en gezonder Schiedam groener maken, daar gaan we de komende vier jaar voor. Want Groen Schiedam is gezond, prettig om in te wonen en energiebewust. In groen kun je bewegen en ontspannen, sociale contacten opdoen of tot rust komen. Groen levert een belangrijke bijdrage aan een goed woon- en vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven. Met meer groen ben je beter
bestand tegen klimaatverandering en ga je deze tegen. Groen heeft grote waarde die niet in geld is uit te drukken. GroenLinks durft te kiezen voor echte kwaliteit: 'groene kwaliteit'.

Open stad

In een open samenleving hebben mensen respect voor elkaar. Daar heeft iedereen dezelfde rechten en kunnen mensen op elkaar bouwen. Een open Schiedam is tolerant en respectvol en doet niet aan discriminatie. Een open Schiedam is een stad met ruimte voor culturele ontplooiing. Cultuur verbindt mensen, en een verbonden Schiedam is een open Schiedam. GroenLinks stelt preventie boven repressie. Vandaar dat voor ons een Schiedam, waarin wederzijds respect en verbondenheid hoog in het vaandel staan, ook een veiliger Schiedam is! Er gaat de komende tijd veel  veranderen voor gemeenten. Zij krijgen er van het rijk veel taken bij, maar daar staan geen extra benodigde financiële middelen tegenover. Dit houdt in dat er meer verantwoordelijkheden op het bord van de burgers terechtkomen. Dat schept verplichtingen: meer dan ooit zijn openheid, helderheid en eerlijkheid cruciaal. Als de gemeente verantwoordelijkheid aan een ander wil overdragen, zal die gemeente ook open kaart moeten spelen. Dus: geen vertrouwelijke stukken als het niet strikt noodzakelijk is; geen gerommel met declaraties en bonnen; duidelijke taal zonder verhullende managementkreten. GroenLinks vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven. Dat kan alleen als Schiedam echt open is: open voor haar inwoners én open naar haar inwoners. Alleen zo’n open Schiedam is in staat om de kracht en vitaliteit van de samenleving te mobiliseren.

Sociale stad

GroenLinks staat voor een solidair Schiedam. Daarin krijgen de Schiedammers zelf alle ruimte voor het ontplooien van initiatieven voor de samenleving. Een goed gemeentebestuur staat iedereen terzijde die zich onbaatzuchtig als vrijwilliger inzet. We hebben een groot vertrouwen in vitale 'krachten van onderop' en geloven in mensen die zelf het initiatief nemen. GroenLinks wil Schiedammers hierbij volop de ruimte geven. Hierbij hoort een gemeente die dat ook mogelijk maakt; dus een lokale overheid die er écht is als het nodig is en die mensen nooit laat vallen. GroenLinks wil een lokale overheid die het vertrouwen in de politiek terug geeft. GroenLinks realiseert zich dat in een tijd waarin de bomen niet meer tot in de hemel groeien, scherpe keuzes onvermijdelijk zijn. Wij laten ons daarin wel leiden door de bijdrage aan een solidaire samenleving.