Jeroen Ooijevaar

wethouder

Jeroen Ooijevaar (Hengelo, 1980) was vanaf 2010 raadslid en van 2014 tot 2018 fractievoorzitter van GroenLinks Schiedam. Hij woont samen met Eva en zijn zoon Walt en dochter Lumen in Schiedam Oost.

Jeroens missie is om van Schiedam een groene, sociale en open stad te maken. Dat doet hij met de voor GroenLinks kenmerkende genuanceerde en optimistische inslag.

Portefeuille

  • Infrastructuur
  • Openbare ruimte en recreatie
  • Volksgezondheid
  • Natuur, milieu en dierenwelzijn
  • Diversiteit en inclusie
  • Bestuurlijke vernieuwing
  • Bedrijfsvoering
  • Duurzaamheid
  • Ontwikkeling omgevings- en stadsvisie