Alle informatie Eneco moet op tafel

In veel gemeenten die aandeelhouder van Eneco zijn, geeft het college de gemeenteraad de kans om zich uit te spreken over de verkoop van de aandelen Eneco. Het Schiedamse college koos er eerder voor om de raad alleen maar te vragen “wensen en bedenkingen” te uiten. De discussie in de commissievergadering leidde niet tot een duidelijke conclusie. De helft van de raad zegt vóór verkoop te zijn, de helft tegen. Daarom heeft de raadsvoorzitter ervoor gekozen om het onderwerp toch te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering. GroenLinks-fractievoorzitter Jeroen Ooijevaar is daar blij om, maar vindt wel dat dan álle informatie op tafel moet komen.

Direct na de commissievergadering bereidde Ooijevaar een motie voor, om er op die manier voor te zorgen dat het onderwerp in de raadsvergadering besproken zou moeten worden. Dat de aandelenverkoop nu geagendeerd is, betekent niet dat de motie overbodig is. Er is namelijk geen voorstel gedaan aan de raad waarover een besluit genomen kan worden, alleen de informatiebrief is op de agenda gezet. Volgens GroenLinks moet de raad zich duidelijk en nadrukkelijk uitspreken over het aandelenbelang.

Om een goede discussie te kunnen voeren, moet alle relevante informatie op tafel komen. Ook het rapport dat in de Rotterdamse raadsvergadering tot zo’n ophef leidde. Daarom heeft de GroenLinks-fractie het college gevraagd om alle stukken, waaronder dat rapport, zo snel mogelijk aan de raad te sturen.