Blankenburgtunnel nee
Blankenburgtunnel nee

Blankenburgtunnel: op bezoek bij de buren

Afgelopen zaterdag 31 oktober was ik op bezoek bij een door GroenLinks Vlaardingen georganiseerde bijeenkomst rondom de Blankenburgtunnel. Het was goed om te merken dat deze bijeenkomst niet alleen door GroenLinks'ers vanuit de lokale en provinciale afdelingen werd bezocht, maar ook door vertegenwoordigers van de fietsersbond, de Midden-Delfland Vereniging, de vereniging Zuidbuurt en uit Maassluis. Ook andere partijen zoals de VVD en D66 waren vertegenwoordigd. Deze partijen waren zeer geinteresseerd in hoe GroenLinks Vlaardingen de volgende stap in haar campagne tegen de Blankenburgtunnel wil aanpakken.

Want er is een volgende stap. Voor de mensen die denken dat de komst van de Blankenburgtunnel een voldongen feit is, heb ik positief nieuws. Het feit dat er een principebesluit over de tunnel is genomen opent de deuren om aan te geven waarom wij dat niet willen. De manier waarop we dit kunnen doen werd uit de doeken gedaan door de voorzitter van de GroenLinks-afdeling Vlaardingen Maurice van Beers, Jochem van Abel - die de juridische aspecten toelichtte - en de campagneleider Neil Voorburg. Gastheer en stadsdichter van Vlaardingen Look J. Boven zorgde voor de verbinding tussen deze sprekers. 

Maurice van Beers gaf in een terugblik aan welke acties er tot nu toe geweest zijn. Jochem van Abel ging dieper in op de juridische aspecten. Op de website van Natuurmonumenten kun je jouw zienswijze op het principebesluit Blankenburgtunnel invullen (hierin kun je aangeven waarom de tunnel er niet moet komen). Als tip gaf Jochem van Abel mee het vrije veld in de voorbeeldzienswijze in te vullen, omdat het ministerie op je bezwaar moet antwoorden. Hoe meer verschillende opmerkingen gemaakt worden, hoe meer antwoord er door het ministerie gegeven moeten worden. Een tweede tip: maak je opmerking niet al te gedetailleerd, want dan kan het ministerie deze veelal met een kort ja/nee antwoord afdoen.

Direkt belanghebbenden mogen na beantwoording van de ingediende zienswijzen in de volgende ronde opnieuw een zienswijze indienen, mits zij ook in de eerste ronde een zienswijze hebben ingediend. Kortom, wacht niet met indienen van jouw zienswijze maar doe dit zo snel mogelijk (dit kan nog t/m 12 november), zo was de boodschap. GroenLinks Vlaardingen onderzoekt de mogelijkheid om als groep met meerdere betrokkenen op te trekken om zo meer krachtdadig te kunnen optreden. 

Daarna volgde er een inspreker die aangaf dat hij naar aanleiding van een WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur)-verzoek binnenkort op het ministerie is uitgenodigd. Dit WOB-verzoek gaat over de rechtmatigheid van beslissingen. Hier ging het over heel veel details maar dat is in dit soort juridische zaken ook nodig. Aan het eind van de bijeenkomst sprak de vertegenwoordiger van de VVD zich nog uit. Zij maakte zich grote zorgen over de bewoners van 1 straat in Vlaardingen. De overige inwoners leken haar dus minder aan het hart te gaan. 

Kortom het was een zeer informatieve bijeenkomst waar de betrokkenheid voor onze zaak groot was. Voor degenen die vanuit Schiedam nog hun betrokkenheid willen tonen, ook jij kunt bezwaar maken tegen de komst van de Blankenburgtunnel door een zienswijze in te vullen. Doe dat dan via de website van Natuurmonumenten.

Guido Antunes