Screenshot website week van de alfabetisering
Screenshot website week van de alfabetisering

column: Lees jij even, ik ben mijn bril vergeten

Laaggeletterdheid is een probleem in Schiedam. Dat zijn harde woorden, maar het is waar.

Wat betekent laaggeletterdheid nu in het dagelijks leven? Het betekent dat deze mensen lezen en schrijven op niveau eind vmbo. Dat klinkt duidelijk maar is het natuurlijk niet. De stichting Lezen en Schrijven legt het als volgt uit:

Mensen die laaggeletterd zijn hebben onder meer moeite met:

  • Formulieren invullen (zorgtoeslag, belasting, etc.)
  • Straatnaamborden lezen, reizen met openbaar vervoer
  • Voorlezen aan (klein)kinderen
  • Pinnen en digitaal betalen
  • Werken met de computer, solliciteren
  • Begrijpen van informatie over gezondheid en zorg

Dat is heel veel lezen en schrijven. Ook voor mij. Stel je maar eens voor hoe vaak je zoiets moet doen en stel je dan voor dat dit je niet altijd lukt. In Schiedam is dat het geval bij 1 op de 5 personen. Echt waar! Al merk je dat niet altijd. Er zijn namelijk veel manieren om je leesvaardigheid niet te hoeven tonen. Bij een bijeenkomst afgelopen juni spraken mensen uit ervaring die een rits aan smoesjes konden geven zodat ze dat niet hoefden te laten merken. De meest gebruikte staat boven deze column.

We hoorden nog twee andere feitjes

  1. Niet iedereen die niet goed kan lezen zit thuis zonder werk. Ruim de helft van de laaggeletterden heeft een baan. Maar beter lezen en schrijven zorgt wel voor meer kansen op werk. 
  2. En daarnaast is 75% van de mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven geboren uit ouders die gewoon in Nederland geboren zijn. Ook dat is misschien iets wat je vooraf niet zou verwachten. Laaggeletterdheid is dus een probleem voor veel en voor veel verschillende mensen in Schiedam. 

Als we hier wat aan willen doen, moeten we wel aan de slag. Niet alleen voor deze mensen maar ook voor hun omgeving. Door iedereen mee te laten doen staat niemand langs de kant. En in dit geval is het zeker zo dat meedoen belangrijker is dan winnen. 

Er zijn al stapjes gemaakt. Taalcoaches en taalcursussen, voorleesmiddagen, computertraining, dat gebeurt allemaal in Schiedam. Maar er is nog veel werk te doen. Niet alleen voor de leden van de gemeenteraad, maar ook voor de inwoners van Schiedam.

Deze week is het de week van de alfabetisering. Op deze website vind je daar meer informatie over. Al zijn er in Schiedam maar weinig activiteiten te vinden, daar maak ik mij als raadslid zorgen om. Binnenkort besteden we in de gemeenteraad aandacht aan dit thema. GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen in Schiedam mee kan doen. We zullen de wethouder vragen om dit probleem serieus te nemen. Om activiteiten in Schiedam hiervoor te bevorderen. En om als gemeente het goede voorbeeld te geven: teksten van de gemeente zouden voor iedereen leesbaar en begrijpelijk moeten zijn. Dat zijn ze nu vaak niet. Zelfs niet voor mensen die verder prima kunnen lezen en schrijven. Laat staan voor mensen die daar moeite mee hebben.

Guido Antunes
raadslid