Discussie over verkeersplannen Schiekwartier

De verkeersplannen voor het gebied rond de Koemarkt (het Schiekwartier) zijn afgelopen week met veel ophef besproken in het programma ‘Onder ogen’ van PopUp Tv. Ondernemers en het Centrummanagement van Schiedam vrezen dat de stad onbereikbaar wordt voor auto’s.  GroenLinks fractievoorzitter Jeroen Ooijevaar daarentegen gaf aan dat hij juist blij is met een centrum waar de voetganger en fietser centraal staan.

In het programma gingen Andreas Rose (raadslid Gemeente Belangen Schiedam), Phons Ockerse (centrummanager), Nico van der Laan (ondernemer) en Jeroen Ooijevaar (fractievoorzitter GroenLinks Schiedam) met elkaar in discussie over de nieuwe verkeersplannen.

Een van de discussiepunten was de  luchtkwaliteit van de binnenstad: deze is al jaren erg slecht. GroenLinks vindt dat verkeersmaatregelen nodig zijn om de uitstoot door (vracht)auto’s te verminderen, bijvoorbeeld door de Lange Haven autoluw te maken.

Tijdens de discussie bleek dat over de effecten van de verkeersplannen voor het Schiekwartier nog veel onduidelijk is. Bijvoorbeeld over de gevolgen voor huidige en toekomstige ondernemers in de binnenstad, de effecten op de luchtkwaliteit en het verkeer bij stremmingen. Zijn er wel goede uitwijkmogelijkheden bij verkeershinder? Blijven ondernemers goed bereikbaar voor klanten en leveranciers? Kunnen fietsers hun fiets nog wel veilig stallen? Veel vragen die nog beantwoord moeten worden voordat een definitief oordeel over de plannen kan worden geveld.

Bekijk hier de volledige uitzending.