Adviseur fractie
John Witjes

Door stomheid geslagen

In de raadsvergadering van 6 maart vroeg fractievoorzitter Jeroen Ooijevaar opheldering aan het college over de herplant van bomen bij de A4. Het college meende nog steeds dat er aan de herplantplicht voldaan is. Het college bleek niet op de hoogte van een door de gemeente zelf opgesteld rapport waarin staat dat hieraan niet is voldaan. John Witjes volgde de raadsvergadering en doet verslag.

De fietstocht van GroenLinks langs de bomen bij de Ketheltunnel liet een ontluisterend beeld van de herplant zien: zelfs volgens de gemeentelijke definitie van een boom (“een veer is ook een boom”) blijkt het aantal geplante bomen veel te laag en bovendien hebben vele het niet overleefd.

Reden voor Jeroen Ooijevaar om in de raadsvergadering van 6 maart wethouder Van Steenderen eens aan de tand te voelen. Want de gemeente had zelf in een rapport,  dat was ingebracht bij de Raad van State,  al geconstateerd dat de herplant inferieur was. Alhoewel Jeroen de vragen ruim voor de vergadering had ingediend, gaf de wethouder aan het rapport niet te kennen. Hij had wel een A4-tje gevonden waarop stond dat het allemaal wel meeviel…… Door zoveel stomheid geslagen kon Jeroen geen inhoudelijke discussie aangaan. Hij adviseerde de wethouder toch nog eens op het stadskantoor te gaan zoeken. Want als je een officieel stuk inbrengt bij een hoger beroep voor de Raad van State, is het toch wel wat knullig als je als wethouder het stuk niet kent.

Hoewel Van Steenderen de vragen van GroenLinks dus niet kon beantwoorden, gaf hij in zijn reactie wel  impliciet aan dat de herplant inderdaad ver onder de maat is geweest. Maar dat was de schuld van het vorige college. Tegenwoordig wordt er volgens hem veel consciëntieuzer te werk gegaan bij het afgegeven van kapvergunningen: in de meeste gevallen wordt nu wél een minimale plantmaat opgelegd. Het had de wethouder in zijn laatste raadsvergadering gesierd als hij daarna had toegezegd dat het college nu alsnog zou bepalen dat er 4000 échte bomen geplant gaan worden. Maar helaas, dit zal weer aan de rechter moeten worden voorgelegd door partijen als Batavier en Bomenridders die de strijd voor een volwaardige herplant niet opgeven.

John Witjes.