Duidelijke communicatie geboortezorg is hard nodig

Afgelopen september hebben we aandacht gevraagd voor de mogelijke verhuizing van de geboortezorg van het Fransiscus Vlietland naar de Rotterdamse locatie. Deze verhuizing zou betekenen dat zwangere Schiedamse burgers in de toekomst naar Rotterdam moeten voor het ontvangen van de nodige zorg. In het vragenuur beantwoorde wethouder van Aaken onze vragen hierover niet naar tevredenheid. Hierdoor is het des te belangrijker om een vinger aan de pols te houden.

Zo antwoordde de wethouder dat ze niet op de hoogte was van de brief van 24 augustus 2017, verzonden door het bestuur van het ziekenhuis. Een brief waarin het bestuur verkondigde uit de werkgroep geboortezorg te stappen. Het is merkwaardig te noemen dat wij namelijk wel waren geïnformeerd over deze brief, maar de wethouder kennelijk niet. Daarnaast kregen we ook geen antwoord op de vraag of de wethouder al wist vanaf welke datum onze Schiedamse zwangere dames naar Rotterdam zouden moeten voor het ontvangen van geboortezorg. Ook in een artikel over dit onderwerp in het Algemeen Dagblad kwam de wethouder niet met duidelijke antwoorden.

Wij willen zo snel mogelijk duidelijkheid over wat de concrete plannen zijn. Daarom is GroenLinks het gesprek aangegaan met de wethouder. In dit gesprek werd duidelijk dat er door veranderingen in de raad van bestuur van het ziekenhuis er momenteel sprake is van gebrekkige communicatie. Gelukkig heeft de wethouder naar aanleiding van onze vraag in de afgelopen gemeenteraadsvergadering dan ook aangegeven dat zij zich in zal zetten voor duidelijkere communicatie. Hopelijk kan er dus binnenkort inhoudelijk en duidelijk antwoord gegeven worden op de vraag: “Wat staat ons te wachten?”