Zicht op een regenboog boven de stad door een natgeregend raam
Meer en vaker regen, daar moeten we ons op voorbereiden

Forse Schiedamse ambities voor klimaatadaptatie

Meer en vaker regen. Meer en vaker hitte en droogte. Bedreigde dijken door zeespiegelstijging. Er zijn ambtieuze maatregelen nodig om met het extremere weer en de dreiging om te gaan. Dinsdagavond stemde de gemeenteraad over het klimaatadaptieplan en over het rioleringsplan van wethouder Jeroen Ooijevaar.

 

Klimaatadaptatie -zorgen dat je klaar bent om met klimaatverandering om te gaan- is samen te vatten in vier uitdagingen: extreme neerslag, langdurige droogte, extreme hitte en overstromingen. Als gevolg van klimaatverandering moeten gemeenten anders en ambitieuzer met deze uitdagingen omgaan. GroenLinks is blij met de forse ambities die zijn benoemd in het Schiedamse klimaatadaptatieplan. Met dit plan wordt Schiedam ‘klimaatrobuust en waterbestendig’.

 

Ook het ‘verbreed gemeentelijk rioleringsplan’ stond op de agenda van de vergadering op 12 maart. In dat plan is de aanpak voor twee van de uitdagingen die met klimaatadaptatie te maken hebben geregeld: wateroverlast en droogte.

Bij toenemende wateroverlast moet het riool meer capaciteit hebben. Droogte zorgt voor bodemdaling en heeft gevolgen voor de zoetwatervoorziening. Om het riool te ontlasten wordt de ‘sponswerking’ van de stad vergroot. Meer plekken waar water kan blijven staan (waterberging) en meer en betere afvoer van water (drainage) waar het niet kan blijven staan. Het risico op wateroverlast is dan minder groot. En in tijden van droogte zorgen de bergingen en drainages dat het grondwaterpeil in stand wordt gehouden.

Om dat voor elkaar te krijgen heeft de gemeente Schiedam 4 miljoen euro beschikbaar. Er is 3 miljoen voor de aanleg van waterbergingen en drainage en een miljoen voor particuliere initiatieven. Met stimuleringsmaatregelen worden particulieren geholpen (een deel van) hun regenafvoer los te koppelen van het riool. Bijvoorbeeld door regentonnen, door groene daken en door het vergroenen van versteende oppervlaktes.

 

Fractievoorzitter René Karens: "Met dit plan zijn we gewapend tegen de uitdagingen die klimaatverandering Schiedam brengt. We laten zien dat Schiedam bereid is vooruit te kijken en te investeren in de toekomst. Deze ambitie van het college kan gelukkig op brede steun van de raad rekenen. Dat is goed nieuws!”