Rotterdam The Hague Airport
Rotterdam The Hague Airport

Gemeenteraad wil mee blijven praten over toekomst vliegveld

Als het aan de Schiedamse gemeenteraad ligt zal er geen sprake zijn van uitbreiding van de geluidsruimte van Rotterdam Airport. Bescherming van het leefmilieu in Schiedam-Noord is daarvoor de voornaamste reden. De wethouder heeft dit standpunt inmiddels besproken met haar collega’s van Rotterdam, Lansingerland en de gedeputeerde van de provincie. Op 9 mei zal het resultaat te lezen zijn in een gezamenlijk concept-advies. Dan wordt namelijk de brief aan de staatssecretaris openbaar.  In de raadscommissie van 23 mei a.s. zal deze brief besproken worden.

De Schiedamse raadscommissie heeft  op 4 april zijn steun uitgesproken aan de wethouder Van Aaken voor haar opstelling inzake (niet) meer vliegen op Rotterdam The Hague Aiport. De raadsleden spraken over een brief van het college van B&W aan de gemeenteraad. In die brief werd aangegeven dat het gemeentebestuur zich kan vinden in het advies van verkenner Schrijnen. Verwoord werd het voorlopige Schiedamse standpunt, namelijk o.a. geen uitbreiding van de geluidscontour, verhuizing helikopters alleen als de regio er beter van wordt, beperken van nachtvluchten en een nieuw ‘handhavingspunt’ bij Sveaparken.
 
De bewoners verenigd in de klankbordgroep van het SOBO hadden om een scherpere opstelling van de gemeenteraad gevraagd. In een brief hadden zij de raad gevraagd het verhuizen van de helikopters nu al af te wijzen (omdat dit 30% meer commerciële vluchten kan geven), de openingstijden aan te passen en de geluidsisolatie van woningen in Schiedam-Noord te verbeteren. De wethouder zegde de raad toe alle punten van het SOBO mee te zullen nemen.
 
In de commissie benadrukte Jeroen Ooijevaar namens GL/PS dat Schiedam zijn invloed nu moet doen gelden. Geen genoegen nemen met vage toezeggingen, maar nu al aan de staatssecretaris laten weten dat verdere verslechtering van het leefmilieu in Schiedam niet aan de orde is. Het gaf hem te denken dat ook het vliegveld blij is met het advies van Schrijnen. Schiedam moet volgens Jeroen nieuw milieu-onderzoek eisen als de variant van uitplaatsen van de helikopters wordt uitgewerkt. Want opvullen van de dan vrij komende geluidsruimte leidt tot een grotere geluidscontour op regionaal niveau, maar vooral ook tot veel meer stijgen en landen boven Schiedam. 
 
Volgens wethouder van Aaken krijgt de gemeente in de komende jaren nog volop de gelegenheid om mee te praten over de ontwikkeling van de luchthaven en het verminderen van de hinder voor de omwonenden. De raadscommissie nam genoegen met deze opstelling, hoewel het SOBO had gewaarschuwd dat de kans groot is dat Schiedam na het nieuwe luchthavenbesluit weer een rol in de marge toebedeeld zal krijgen, zoals de afgelopen jaren het geval was.
 
Inmiddels is duidelijk dat er een gezamenlijk standpunt van de drie gemeenten en de provincie richting staatssecretaris komt. Nadat ook de gemeenteraad van Lansingerland en Provinciale Staten hun steun voor het advies van de heer Schrijnen hadden uitgesproken hebben de partners van de Bestuurlijke Regiegroep RTHA op 13 april over het gezamenlijke advies vergaderd. Als deze bestuurders in juni gezamenlijk aangeven dat er geen draagvlak is voor uitbreiden van de ‘geluidsruimte’ (meer vliegen), zal de regering dat standpunt waarschijnlijk volgen.