Glas voor winkels in binnenstad nog steeds halfvol

Column
Onlangs publiceerde Locatus het jaarlijkse onderzoek naar de leegstand van winkelpanden in de belangrijkste winkelcentra van Nederland. Voor Schiedam kwam helaas weer een slechte uitslag uit de bus. Met name in de binnenstad staan veel winkelpanden leeg en er lijkt nog weinig licht in de spreekwoordelijke duisternis te zijn. Voor veel Schiedammers in het glas minder dan half leeg.
Wederom lijkt de noodzaak om er gezamenlijk de schouders eronder te zetten aanwezig.

Tien jaar geleden werd Werk aan de Winkel door de gemeente bedacht om er zorg voor te dragen dat de verloedering van de winkelpanden een halt zou worden toegeroepen. Wie tegenwoordig over de Hoogstraat loopt, kan het resultaat zien: de meeste panden zijn  bouwkundig in goede staat. De gezamenlijke aanpak van pandeigenaren, winkeliers en gemeente heeft gezorgd voor een goed uitgangspunt om verder op te bouwen.

Neemt niet weg dat de binnenstad, en eigenlijk de gehele stad, teveel vierkante meters winkeloppervlakte heeft. Het is blijkbaar voor veel pandeigenaren nog geen optie om de boekwaarde van hun pand te verminderen en de functie om te zetten naar wonen. Toch lijkt een mix van winkelen, wonen en waar mogelijk galeries en kantoorfuncties de enige mogelijkheid om de leefbaarheid van de winkelstraten te vergroten. De gemeente zou daarin actief kunnen meedenken.
Wat overig niet helpt, is verdere uitbreiding van het aantal vierkante winkelmeters, zoals beoogd voor het Hof van Spaland. Daarvoor kent Schiedam al teveel concurrentie van omliggende gemeenten.
 
Het is ten slotte van belang om de winkelfuncties te concentreren, ook in de binnenstad. Door zijn lengte leent de Hoogstraat zich daar eigenlijk minder voor dan de Broersveld en de Lange Kerkstraat. 
 
Het glas voor winkels in de binnenstad is nog steeds halfvol, maar dan moeten er wel keuzes gemaakt worden.
 
Menno Siljee