Fractievoorzitters René Karens en Frans Hamerslag lichten toe: “De afgelopen jaren hebben we met een coalitie van veel verschillende partijen in een moeilijke tijd veel lastige keuzes gemaakt die Schiedam verder helpen. Cruciaal daarvoor is het vertrouwen in elkaar dat afspraken nagekomen worden. De afgelopen maanden hebben helaas laten zien dat sommigen zich niet aan de afspraken houden en gedurende de wedstrijd ook de spelregels veranderen.” 

De meest recente situatie is de breed in de raad vastgestelde mobiliteitsvisie. Vlak voor de zomer bleek dat de uitvoering hiervan niet op steun van alle coalitiepartijen kon rekenen. Daarop is besloten tot uitstel tot na de zomer, zodat de zorgen en wensen van die partijen over met name de financiering van de maatregelen door het college konden worden aangepast. In het nieuwe voorstel is de financiering aangepast en zijn daarnaast ook alle inhoudelijke wensen die voor de zomer zijn geuit zijn ingewilligd. Alsnog weigeren deze partijen de moeilijke maar essentiële keuze te maken voor het belang van de stad. Hieruit blijkt dat met deze partners geen afspraken meer te maken zijn.

GroenLinks en Progressief Schiedam zijn trots op de progressieve veranderingen die de coalitie in Schiedam heeft mogelijk gemaakt. In een goede samenwerking tussen zeer uiteenlopende partijen zijn in het coalitieakkoord klinkende afspraken gemaakt met een goede balans in groene, sociale en open thema. In de coalitie zijn plannen gemaakt om de verstedelijking van Schiedam op een duurzame wijze te faciliteren zonder dat dit ten koste gaat van groene en sociale belangen. Om dit in een dichtbevolkte stad als Schiedam te realiseren, zijn moeilijke beslissingen op het vlak van mobiliteit essentieel. Jeroen Ooijevaar: “Jammer, want we zijn trots op wat we de afgelopen jaren samen hebben bereikt en hadden dit graag tot aan de komende verkiezingen doorgezet.”