GroenLinks: inspraakavond over jeugdzorg in Schiedam

Krijgen kwetsbare kinderen en jongeren in Schiedam de zorg die zij nodig hebben? Dat is de belangrijkste vraag na de overgang van de jeugdzorg van de rijksoverheid naar de gemeenten. Deze vraag kwam aan de orde bij de behandeling van de verordening Jeugdzorg in de gemeenteraad van 6 juni.

Volgens GroenLinks raadslid Katinka de Rover gaat er vaak veel goed in de jeugdzorg in Schiedam en zij is positief over de aandacht die de gemeente geeft aan het voorkómen dat jeugdzorg nodig is. Maar, er gaat ook regelmatig wat mis. Bijvoorbeeld dat jongeren met psychische problemen niet snel geholpen kunnen worden en te vaak op een wachtlijst belanden. Het baart Katinka de Rover zorgen dat wethouder Gouweleeuw niet kan aangeven hoe lang de wachtlijsten zijn en of haar inspanningen om deze te verkorten, effect hebben. Katinka de Rover heeft daarom gevraagd een inspraakbijeenkomst te organiseren om de problemen rond wachtlijsten beter in beeld te krijgen.

GroenLinks Schiedam roept mensen die te maken hebben (gehad) met wachtlijsten, als jongere, ouder, familie, vriend of als hulpverlener vooral naar die bijeenkomst te komen en hun stem te laten horen. Zodra de datum van de bijeenkomst bekend is, zal GroenLinks dit via deze website en/of sociale media laten weten.