Groenlinks lid Merel Segers start Klimaatgesprekken Schiedam

Ledlampen, minder vlees eten en vaker de fiets pakken in plaats van de auto: zomaar wat maatregelen waarmee mensen hun eigen CO2-footprint kunnen verlagen. “Met klimaatgesprekken willen we mensen helpen om bewustere keuzes te maken die klimaatverandering helpen tegengaan,” vertelt Merel Segers.

Klimaatgesprekken zijn een initiatief van de gelijknamige stichting. Een club die nog niet zo lang bestaat in Nederland. In Engeland bestaat het fenomeen al tien jaar. Daar worden de groepsgesprekken gehouden onder de noemer ‘Carbon Conversations’. Deze zijn volgens Segers bewezen effectief: deelnemers weten over langere tijd hun CO2-uitstoot met maximaal 50 procent te verlagen.

“In zes middagen bespreken we verschillende thema’s,” aldus Segers. “We beginnen met de vraag: hoeveel CO2-uitstoot veroorzaak ik nu per jaar? Dat geeft direct aanwijzingen voor zaken waar mogelijk op te besparen valt. Vervolgens gaan we in op een aantal thema’s. Allereerst bespreken we het thema wonen. Een vrij eenvoudige maatregel is het isoleren van je woning. Dit zorgt ervoor dat je minder hoeft te stoken. Dat is niet alleen duurzamer, het leidt ook tot een lagere energierekening. De kosten die je maakt voor maatregelen als woningisolatie, kun je op die manier terugverdienen. Ook kijken we naar aanpassingen in en om het huis. Door het gebruik van ledverlichting bijvoorbeeld verminder je je CO2-uitstoot ook al flink.’’ Op eenzelfde manier bespreken we de thema’s vervoer, voedsel en consumptie.

Doe mee!

De laatste avond oefenen deelnemers met het voeren van een klimaatgesprek met anderen. “We willen graag een grotere groep bereiken en hen motiveren om bewustere keuzes te maken. Dat werkt niet door met een opgeheven vingertje te wijzen of mensen van alles te verbieden. Voorbeelden uit de eigen omgeving, dat werkt wel.” Van elke gespreksgroep hoopt de stichting een aantal mensen over te houden, die zelf groepscoach willen worden, net als Segers. "Zo kunnen we meer gespreksgroepen starten.”

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de workshops die vanaf 8 september van start gaan door een mail te sturen naar merelsegers@gmail.com onder vermelding van KlimaatGesprekken Schiedam. De workshops zijn om de week op zondagmiddag van 14.30-17.00. Kijk ook op www.klimaatgesprekken.nl voor meer informatie.

De deelnamekosten bedragen 45 euro voor 6 avonden. Dit is inclusief cursusboek met handige oefeningen en checklists, en het boek ‘Morgen begint nu’. Aan de gespreksgroep kunnen zes tot acht mensen meedoen.