GroenLinks Schiedam stelt vragen bij overgangsperiode aanbesteding zorg

Eerst: wat is een aanbesteding precies, waarom wordt deze gedaan en waarom is zo’n overgangsperiode van belang? Bij een aanbesteding maakt een opdrachtgever (in dit geval Gemeente Schiedam )bekend dat hij een opdracht wil laten uitvoeren (in dit geval de huishoudelijke hulp bij zorgbehoevende Schiedammers) en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen. De Gemeente Schiedam geeft in deze aanbesteding precies aan wat we willen dat de bedrijven gaan doen in de thuiszorg en de zorg buitenshuis. Ook geven we aan hoe ze dat moeten rapporteren en voor welke termijn ze de opdracht mogen doen. Als deze termijn afloopt, komt er soms een nieuw bedrijf die de opdracht overneemt. Als mensen (ook wel ‘cliënten’) tot en met 31 december bij de ene zorgverlener afspraken gemaakt hebben, dan moeten deze vanaf 1 januari ook gelden. Dat zullen de bedrijven die vertrekken en komen dus met elkaar moeten afstellen. Je kunt je voorstellen dat dit wat tijd kan kosten, vandaar het belang van een overgangsperiode die lang genoeg duurt om zeker te zijn dat de zorg die cliënten ontvangen iedere dag hetzelfde is. 

Op dit moment worden er in Schiedam nieuwe (zorg)contracten afgesloten voor onder anderen een groep mensen die onder begeleiding uitstekend deel uitmaken van onze Schiedamse gemeenschap. Vorige week bracht de fractie van GroenLinks Schiedam een werkbezoek aan de gemeente Alphen aan den Rijn om in de praktijk te kunnen zien hoe ze in déze gemeente organiseren dat alle mensen mee kunnen doen in de stad en hoe dit het beste kan worden begeleid. “Participatie voor alle mensen” was het thema.

Waar kwamen we achter? Alphen aan den Rijn werkt op veel onderdelen op een manier zoals ook in de nieuwe aanbesteding van Schiedam wordt gevraagd. Maar: uit dit werkbezoek kwam ook onder anderen de tip dat het onwenselijk is voor organisaties (maar zeker ook voor de cliënten) als er een overgangsperiode is die korter is dan 9 maanden. In Schiedam is echter gekozen voor een overgangsperiode die een stuk korter is, namelijk tussen de 1,5 maand en 3 maanden. De fractie van GroenLinks Schiedam heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Guido Antunes, raadslid GroenLinks Schiedam: “Alle vier de aanbestedingen hebben een kortere overgangsperiode dan geadviseerd. Ik vraag me af waarom hiervoor gekozen is en vooral wat het college aan maatregelen neemt als blijkt dat deze periode inderdaad te kort is. Welke afspraken zijn er gemaakt voor de cliënten die bijvoorbeeld meerdere dienstverleners hebben?" 

De fractie hoopt dat er ervaringen zijn opgedaan in andere gemeenten die deze korte overgangsperiode kunnen rechtvaardigen. GroenLinks Schiedam staat pal voor goede zorg voor iedere Schiedammer. Antunes: "De Schiedammers mogen niets merken van nieuwe contracten en aanbestedingen. Voor hen moet de zorg die zij ontvangen elke dag hetzelfde zijn."