Stadserf Schiedam

GroenLinks Schiedam steunt oproep opvang vluchtelingenkinderen

In de Gemeenteraad wordt vanavond mede door GroenLinks een motie ingediend die het College oproept om zich aan te sluiten bij andere Nederlandse gemeenten die een bijdrage willen leveren aan de opvang van vluchtelingenkinderen zonder ouders. Deze motie volgt op een oproep van Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children aan de vier grote gemeenten in ons land. Ze vragen hen om 500 kwetsbare vluchtelingenkinderen zonder ouders een veilige plek in Nederland te bieden.

In Schiedam heeft de Manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen de gemeente opgeroepen om ook een deel van deze kinderen op te nemen.  GroenLinks Schiedam steunt deze oproep van harte. In de brief van de Manifestgroep staat het volgende:

Op de Griekse eilanden is sprake van een humanitaire ramp. In het beruchte kamp Moria, dat is opgezet voor 3000 mensen, verblijven inmiddels 20.000 mensen. Zij leven in onmenselijke en onveilige omstandigheden in het overvolle kamp of daarbuiten, zonder water en elektriciteit. Volgens mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa is de situatie in de Griekse kampen explosief. In deze erbarmelijke omstandigheden leven vele duizenden kinderen. Kinderrechten worden met voeten getreden. Volgens Artsen zonder Grenzen is het tijd dat Europa, haar verantwoordelijkheid neemt. 'Kinderen arriveren getraumatiseerd in Moria en in het kamp wordt hun toestand alleen maar erger.'  Onder hen zijn duizenden alleenreizende jongeren. Terwijl zij recht hebben op extra bescherming, wordt hen 'de toegang ontnomen tot hun meest fundamentele rechten zoals onderdak, water, goed eten, medische zorg en onderwijs. Ze zijn extreem kwetsbaar, kunnen worden misbruikt, verhandeld en sommigen verdwijnen volledig uit het zicht', aldus de NGO's. Extra schrijnend is dat dit zich afspeelt in het 'veilige' en 'beschaafde' Europa. Europa zou eindelijk eens serieus werk moeten maken van het herplaatsen van vluchtelingen naar andere Europese landen, zoals afgesproken werd bij de Turkije-deal. Europa zou daarmee haar beloften nakomen en kunnen laten zien dat we een plek zijn waar mensenrechten daadwerkelijk worden gerespecteerd.

Op verzoek van de Griekse regering hebben Duitsland, Frankrijk, Finland en Portugal inmiddels toegezegd om kinderen te accepteren, net als een groeiend aantal Nederlandse gemeenten (Leiden, Arnhem, Den Haag, Groningen, Nijmegen, Utrecht, Amsterdam). Wat ons betreft sluit Schiedam zich bij de gemeenten aan die er bij de regering op aandringen dat ook Nederland zijn verantwoordelijkheid hiervoor neemt. Onze oproep aan de Gemeente Schiedam is om het voorbeeld van bovenstaande gemeenten te volgen: toon bereidheid om een deel van deze alleenstaande kwetsbare kinderen op te vangen en maak het kenbaar aan de landelijke politiek!