Kandidaatwethouder voor GroenLinks Jeroen Ooijevaar
Kandidaatwethouder voor GroenLinks Jeroen Ooijevaar

GroenLinks trots op akkoord en college

Vanavond presenteerde de nieuwe coalitie van VVD, GroenLinks/PS, AOV, D66 en CDA hun coalitieakkoord 'Bouwen met Nieuwe Energie'. Dit akkoord bevat op hoofdlijnen de gezamenlijke ambitie voor de komende vier jaar.

De partijen zetten in op een duurzame stedelijke en sociale ontwikkeling van Schiedam. Bestuurlijke vernieuwing, diversiteit en inclusie worden belangrijke thema's. De wethouderskandidaten die het coalitieakkoord moeten gaan uitvoeren werden vanavond ook voorgesteld. Namens GroenLinks en Progressief Schiedam zal Jeroen Ooijevaar wethouder worden. Hij zal zich in het college richten op infrastructuur (verkeer, vervoer, waterstaat), volksgezondheid en milieu, natuur en dierenwelzijn, openbare ruimte en recreatie, diversiteit en inclusie, bestuurlijke vernieuwing en gemeentelijke bedrijfsvoering. Daarnaast zal hij als coördinerend wethouder de regie op de invoering van de omgevingswet nemen.

Fractievoorzitter René Karens presenteerde, samen met zijn collega-fractievoorzitters, het coalitieakkoord. Karens: "Ik ben trots dat we met zes partijen, in korte tijd, een mooi akkoord hebben gesloten. Voor GroenLinks is het belangrijk dat we de komende jaren bouwen aan een groen, sociaal en open Schiedam. Die ambitie zie ik duidelijk terug in het akkoord. Ook de inzet op bestuurlijke vernieuwing, diversiteit en inclusie doet mij goed. Ik ben ook trots op de samenwerking met Progressief Schiedam. Na jaren goed te hebben samengewerkt in de raad, slaan we nu de handen ineen in een college en vaardigen we gezamenlijk één wethouder af met een mooie, brede portefeuille.” 

“De komende jaren zal GroenLinks zich in de raad inzetten voor het uitvoeren van het akkoord. Ik dank de collega's van de andere coalitiepartijen voor de prettige samenwerking en nodig alle fracties, de hele raad, uit de komende periode samen met nieuwe energie te bouwen aan een mooier en duurzamer Schiedam".

De volledige bijdrage van René tijdens de presentatie is hier terug te lezen.

Na een openbare hoorzitting van de wethouderskandidaten op maandag 14 mei zal de gemeenteraad op donderdag 17 mei inhoudelijk debatteren over het akkoord. Dan wordt het beoogde college ook officieel geïnstalleerd.