GroenLinks wil belang in Eneco behouden

In veel gemeenten die aandeelhouder van Eneco zijn, geeft het college de gemeenteraad de kans om zich uit te spreken over de verkoop van de aandelen Eneco. Het Schiedamse college heeft er echter voor gekozen om de raad alleen maar te vragen “wensen en bedenkingen” te uiten. Blijkbaar is het college bang dat een voorstel voor verkoop geen meerderheid zal krijgen als de raad erover mag stemmen.

Voor GroenLinks zijn er vele redenen voor verzet tegen de verkoop:

  • Eneco heeft een groene koers ingezet. Als de gemeentelijke aandelen verkocht worden is de kans groot dat ze in handen komen van durfinvesteerders die alleen maar geïnteresseerd zijn in winst en dividend

  • Er zijn al veel overheidsbedrijven geprivatiseerd. De gevolgen van al die privatiseringen zijn overal om ons heen zichtbaar en die gevolgen zijn zeker niet positief.

  • Door verkoop van aandelen verliezen de gemeenten zeggenschap over de koers van het energiebedrijf.

  • De centrale ondernemingsraad verzet zich tegen de aandelenverkoop, onder andere uit vrees voor verlies van werkgelegenheid

  • De directie van Eneco raad gemeenten aan hun aandelen niet van de hand te doen, vanwege de vrees dat de aandelen in handen van durfinvesteerders zullen vallen

  • Door de aandelen te verkopen wordt een eenmalige opbrengst gegenereerd, waar nu jaarlijks dividend op de rekening van de gemeente wordt bijgeschreven

Tijdens de commissievergadering waar de “wensen en bedenkingen” gedeeld konden worden bleek dat de raad erg verdeeld is. Op basis van de grootte van de fracties, blijkt dat de helft van de raad voor verkoop is en dat de helft zich daartegen verzet. Opvallend daarin was de positie die de fractie van de PvdA koos. In hun verkiezingsprogramma gaven ze aan zich te zullen verzetten tegen verdere privatiseringen. Nu zeiden ze de verkoop van aandelen schoorvoetend te steunen. Belangrijkste argument: Schiedam moet niet alleen komen te staan, wat dreigt te gebeuren als alle andere gemeenten hun aandelen wel verkopen. Een drogreden én ook nog eens een onterechte vrees, want de raden van Den Haag en Amstelveen hebben zich tegen verkoop uitgesproken. In Delft en Rotterdam wordt binnenkort besloten, en het is nog de vraag hoe die raden zich zullen uitspreken.

Afwezige in de commissie was Refik Malkoc van de fractie Malkoc. Hij zou dus een doorslaggevende stem hebben, ware het dat het college de raad niet om een besluit vraagt! GroenLinks wil graag de kans krijgen om zich in een raadsvergadering uit te spreken over de verkoop van de aandelen. Daarom heeft fractievoorzitter Jeroen Ooijevaar om agendering in de raadsvergadering van 24 oktober gevraagd. Het college heeft niet het lef gehad om de raad om een besluit te vragen. We hopen dat de raadsfracties wel lef hebben en de discussie durven aan te gaan, gevolgd door besluitvorming.

Standpunt fracties over verkoop aandelen Eneco

Partij

Voor

Tegen

CDA

3

 

GL/PS/FrJ

 

7

Erdem

 

1

D66

5

 

CU/SGP

 

1

VVD

4

 

PvdA

4

 

LS

 

3

AOV

 

1

SP

 

4

GBS

1

 

Malkoc - afwezig

 

 

TOTAAL

17

17