GroenLinks wil onderzoek Rotterdam Airport gecheckt

Het onderzoek naar geluidsoverlast van Lelystad Airport blijkt fouten te bevatten. GroenLinks vraagt het college om na te gaan of die fouten ook gelden voor onderzoeken die voor Rotterdam The Hague Airport zijn uitgevoerd. 

In voorbereiding op een nieuw luchthavenbesluit zijn voor Rotterdam The Hague Airport vorig jaar onderzoeken gedaan naar onder meer de geluidseffecten. GroenLinks Schiedam is bezorgd dat ook hier de effecten zijn onderschat door het gebruik van de verkeerde gegevens of rekenmodellen. Dit zou gevolgen hebben voor de inschattingen van het welzijn van inwoners en mogelijk voor toekomstige bouwlocaties zoals voormalig sportpark Kethel.

Fractievoorzitter van GroenLinks in Schiedam Jeroen Ooijevaar: “Van Rotterdam The Hague Airport is bekend dat de vliegtuigen vaak afwijken van de geplande routes. Om het vliegverkeer van Schiphol te ontwijken vliegen zij soms kilometers lang laag over dichtbevolkt gebied. De vraag is of dat in de berekende geluidseffecten zit. Deze effecten zijn immers gebaseerd op theoretische modellen. De praktijk is weerbarstig, dat merken inwoners van Schiedam Noord dagelijks.“ 

GroenLinks vraagt na te gaan of de geluidsoverlast voor Rotterdam The Hague Airport wel goed berekend is. Als dit niet het geval is, wil GroenLinks dat Schiedam bij de luchthaven, de staatssecretaris en de provincie aandringt op het verbeteren van de rapporten. 

Als zou blijken dat de geluidsoverlast groter is dan aangenomen, dan zou dit volgens Ooijevaar reden te meer zijn om te twijfelen aan het bestaansrecht van Rotterdam The Hague Airport. Ooijevaar: "Vanaf Rotterdam centraal ben je met het OV bijna net zo snel op Schiphol als op Rotterdam Airport. Moeten we daarvoor tienduizenden mensen in een dichtbevolkt gebied blootstellen aan geluidsoverlast en vervuiling?"