Jeroen Ooijevaar, Jesse Klaver en Katinka de Rover
Jeroen Ooijevaar, Jesse Klaver en Katinka de Rover

GroenLinksers: bedankt!

Lieve GroenLinksers,

Wat een fantastische campagne heeft GroenLinks neergezet de afgelopen maanden! En wat een resultaat hebben we daar uit weten te krijgen. Landelijk naar 14 zetels, een historisch record! En gelukkig heeft ook in Schiedam GroenLinks een klinkende overwinning behaald. Van 1,8% naar 8,1%; dat is 4,5 keer zo veel stemmen!

De gemeente Schiedam ‘verkocht’ zich jarenlang met de uiting “Schiedam is geen Wassenaar”. Schiedam is ook geen Nijmegen, of Amsterdam. We moeten onder ogen zien dat we in een stad wonen waar niet GroenLinks, maar de PVV de grootste partij is. Juist in Schiedam is een groen, links en progressief tegengeluid dus essentieel. Ik ben er trots op dat wij dat geluid laten horen.

Met de overweldigende groei van GroenLinks, ook in Schiedam, houd ik mij vast aan de gedachte dat ook in Schiedam het tegengeluid tegen guur populisme gehoord wordt. We hebben, zowel landelijk als lokaal, nog een hoop werk te doen. Maar wij voelen ons enorm gesterkt om hier met verviereneenhalfdubbeld enthousiasme mee verder te gaan.

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder jullie. Sympathisanten, leden, stemmers, flyeraars, retweeters, likers, ambassadeurs; met zijn allen hebben jullie bijgedragen aan een klinkend resultaat. Ook in Schiedam hebben wij, weliswaar met on-Nijmeegse middelen, een fantastische en zichtbare campagne neergezet. Ik dank iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Maar minstens zo oprecht dank ik iedereen die eraan heeft meegewerkt om van GroenLinks een brede sociale beweging te maken. Door te praten over groene en sociale kwesties, door sociale media in te zetten, door bewustzijn te kweken, zaadjes te planten. Daar gaan we de komende tijd onverwijld mee door.

Aan iedereen: bedankt!

Jeroen Ooijevaar

Fractievoorzitter GroenLinks Schiedam