Guido Antunes
Guido Antunes

Het stormt in Nederland!

Deze week werd bekend dat Milieudefensie het kort geding tegen de Staat heeft gewonnen. De Staat moet volgens de rechter onmiddellijk maatregelen treffen om de luchtvervuiling aan te pakken op plekken waar die de Europese norm overschrijdt. Meteen komt het kabinet met plannen om de luchtvervuiling tegen te gaan. “Meteen”, je leest het goed. Eerst moet er een kort geding worden verloren en dan wordt er METEEN actie ondernomen. En die actie bestaat uit het maken van plannen. Ik heb altijd geleerd dat beleid maken betekent dat je vooruit kijkt. Die plannen zouden toch al op de plank moeten liggen? Het is toch geen volkomen onverwacht onderwerp, mag ik hopen? Sterker nog, er hadden al lang plannen moeten worden uitgevoerd!

Het lijkt erop dat de Rijksoverheid, na te lang op de handen te hebben gezeten, nu echt werk moet maken van milieumaatregelen. Wat betekent dit voor de lokale overheid? Hier in Schiedam zegt de gemeenteraad ambitieus te zijn. Ambitie is in mijn ogen verder reiken dan je voor mogelijk achtte. Niet slechts proberen de Parijsdoelen te halen in 2050. Sowieso zou ‘proberen’ geen doel moeten zijn. Het gaat nu om ‘doen!’ Wat voor maatregelen zouden we kunnen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren? Bij GroenLinks hebben we daar al lang ideeën over.

De A20 is een van de grootste vervuilers van Schiedam. Die vervuiling moet tegengegaan worden. In Rotterdam is aangetoond dat wanneer de maximum snelheid verlaagd wordt, de vervuiling afneemt. Daarom is ons voorstel de maximum snelheid naar 80 km/h te verlagen. Onze gezondheid is immer belangrijker dan die 3 minuten die u wint door 100 km/h te rijden (als u die al wint).

Een beperking van het vrachtverkeer door de stad is aan de Havendijk gerealiseerd. Daardoor gaat daar de vervuiling omlaag. Dat kan ook bij andere straten. Nu verplaatst het vrachtverkeer zich naar andere sluiproutes in de stad. De Oranjestraat is een van de meest vervuilde straten van Schiedam, laten we daar eens iets aan doen. Ook zouden we het elektrisch rijden in Schiedam kunnen bevorderen. Gewoon bij iedere 40 parkeerplaatsen 1 laadpaal plaatsen. Als die er staan kunnen meer mensen kiezen voor elektrisch vervoer. Er rijdt inmiddels ook een supermarktbezorgdienst in Schiedam met elektrische voertuigen. Waarom niet alle bezorgdiensten elektrisch te laten rijden? Niet alleen gaat dit de uitstoot tegen, maar ook de geluidsoverlast vermindert.

Dit zijn maar vier punten waar Schiedam zijn steentje kan bijdragen.

Het vijfde punt is er een voor ons Koninkrijk. Sint Maarten heeft zwaar te lijden gehad onder orkaan Irma. Stort daarom op giro 5125 van het Rode Kruis om onze rijksgenoten te steunen. Laat zien dat we niet alleen voor onze Schiedamse gezondheid gaan maar ook voor het welzijn van de mensen op Sint Maarten.